0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس زیارت قبول بازگشت حجاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آن آمد که با مردان سوی میدان شویم / یک ره از ایوان برون آییم و بر کیوان شویم   راه بگذاریم و قصد حضرت عالی کنیم / خانه‌پردازیم و سوی خانه‌ی یزدان شویم . . .   حجتان قبول خداوند انشاءالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم خطی خاکیان با افلاکیان.   هم شکلی فرشیان با عرشیان.   طواف شما بزرگوار به دور کعبه در مقابل فرشتگان   و حقیقتا هماهنگی با عالم بالا مورد قبول درگاه خداوند متعال   زیارت قبول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طواف کعبه ، نماز مدینه و اشک بقیع گوارای وجودتان باد   مقدمتان گلباران ، زیارت قبول . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینی زیارت مدینة النبی بهشت زمینی پیامبر،محرم شدن به حریم امن الهی   و طواف به دور کعبۀ عشق تا همیشه همراهتان باد . . .

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس زیارت قبول بازگشت حجاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آن آمد که با مردان سوی میدان شویم / یک ره از ایوان برون آییم و بر کیوان شویم   راه بگذاریم و قصد حضرت عالی کنیم / خانه‌پردازیم و سوی خانه‌ی یزدان شویم . . .   حجتان قبول خداوند انشاءالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم خطی خاکیان با افلاکیان.   هم شکلی فرشیان با عرشیان.   طواف شما بزرگوار به دور کعبه در مقابل فرشتگان   و حقیقتا هماهنگی با عالم بالا مورد قبول درگاه خداوند متعال   زیارت قبول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طواف کعبه ، نماز مدینه و اشک بقیع گوارای وجودتان باد   مقدمتان گلباران ، زیارت قبول . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینی زیارت مدینة النبی بهشت زمینی پیامبر،محرم شدن به حریم امن الهی   و طواف به دور کعبۀ عشق تا همیشه همراهتان باد . . .