0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس زیارت قبول بازگشت حجاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر حرم امن الهی ، حجی با معرفت پایدار و ماندگار را برایت ارزومندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چادرنشین عرفات خوش آمدی   بازگشت پروانه کعبه گرامی باد   انشاءالله زیارتتان مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیارت حرم امن الهی و قبور ائمه بقیع مقبول حق باشد . . .   مقدمتان گلباران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیارت خانه امن الهی بر شما گوارا باد   امیدوارم خداوند سعادت مجدد سفر به سرزمین وحی را نصیب شما و این حقیر بنماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کعبه، بوسه گاه هزاران مجنون است که در پی لیلای دیدار، رنجِ بادیه بر دوش کشیده   و بار هجران را تحمّل کرده اند تا به این مَطاف و مسعی برسند   انشاءالله توفیق دوباره شامل حال شما شود .   زیارت شما قبول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرامی ب��د مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ، صفای مدینه   و معطر به عطر قبور ائمه بقیع است . . .   حجکم مقبول سعیکم مشکور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشت حضرتعالی را از سفر پر از معنویت حج   زیارت مرقد مطهر پیامبر اکرم(ص) و ائمه مظلوم بقیع   را تبریک گفته و امید است با توکل به در گاه الهی   همواره پیروز و سرافراز باشید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاعات و عباداتتان قبول   درجاتتان عالى و انشاءالله این سفر زیارتی براى دنیا وآخرتتان مفید باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشت مسرت بخش ازسرزمین مطهّر و منور وحی و نزول قرآن را گرامی می داریم .   حجتان مقبول درگاه حق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورود به حریم حرم امن الهی سنگ زدن بر اهریمن درون   و تصفیه روح و جانتان را ارج مینهیم   مقدمتان گلبارن زیارتتان مقبول درگاه حق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاکفان و عاشقان حرم امن الهی مقدمتان گلباران   زیارت خانه خدا دیدن قبه خضرا و استشمام عطر حضرت زهرا گوارای وجودتان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود   حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست . . .   طاعات و عبادات خالصانه شما مورد قبول درگاه حق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقف عرفات و ساعی صفا و مروه قدوم پر برکتتان را به دیده ارج می نهیم . . .   زیارت قبول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زائرکعبه ، قدومت متبرک به خاک پر برکت بقیع   و روحت سرشار از معرفت طواف حرم امن الهی است . . .   زیارتت مقبول درگاه حق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی احساس غربت می کنید ، یادتان باشد خدا همین نزدیکی است .   بازگشت شما را از سرزمین صفا و مروه ، سرزمین وحی ، خیر مقدم عرض می کنم   زیارتتان قبول انشاءالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکّه ، کنعانِ اهل ایمان است و کعبه، یوسفِ این دیار   آنچه بر ماست حضور در این مهمانسرا   و آنچه بر خداست پذیرایی از میهمان و   بخشیدن سعادت دنیا و آخرت   انشاءالله زیارت شما مورد قبول واقع شود

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس زیارت قبول بازگشت حجاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر حرم امن الهی ، حجی با معرفت پایدار و ماندگار را برایت ارزومندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چادرنشین عرفات خوش آمدی   بازگشت پروانه کعبه گرامی باد   انشاءالله زیارتتان مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیارت حرم امن الهی و قبور ائمه بقیع مقبول حق باشد . . .   مقدمتان گلباران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیارت خانه امن الهی بر شما گوارا باد   امیدوارم خداوند سعادت مجدد سفر به سرزمین وحی را نصیب شما و این حقیر بنماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کعبه، بوسه گاه هزاران مجنون است که در پی لیلای دیدار، رنجِ بادیه بر دوش کشیده   و بار هجران را تحمّل کرده اند تا به این مَطاف و مسعی برسند   انشاءالله توفیق دوباره شامل حال شما شود .   زیارت شما قبول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ، صفای مدینه   و معطر به عطر قبور ائمه بقیع است . . .   حجکم مقبول سعیکم مشکور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشت حضرتعالی را از سفر پر از معنویت حج   زیارت مرقد مطهر پیامبر اکرم(ص) و ائمه مظلوم بقیع   را تبریک گفته و امید است با توکل به در گاه الهی   همواره پیروز و سرافراز باشید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاعات و عباداتتان قبول   درجاتتان عالى و انشاءالله این سفر زیارتی براى دنیا وآخرتتان مفید باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشت مسرت بخش ازسرزمین مطهّر و منور وحی و نزول قرآن را گرامی می داریم .   حجتان مقبول درگاه حق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورود به حریم حرم امن الهی سنگ زدن بر اهریمن درون   و تصفیه روح و جانتان را ارج مینهیم   مقدمتان گلبارن زیارتتان مقبول درگاه حق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاکفان و عاشقان حرم امن الهی مقدمتان گلباران   زیارت خانه خدا دیدن قبه خضرا و استشمام عطر حضرت زهرا گوارای وجودتان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود   حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست . . .   طاعات و عبادات خالصانه شما مورد قبول درگاه حق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقف عرفات و ساعی صفا و مروه قدوم پر برکتتان را به دیده ارج می نهیم . . .   زیارت قبول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زائرکعبه ، قدومت متبرک به خاک پر برکت بقیع   و روحت سرشار از معرفت طواف حرم امن الهی است . . .   زیارتت مقبول درگاه حق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی احساس غربت می کنید ، یادتان باشد خدا همین نزدیکی است .   بازگشت شما را از سرزمین صفا و مروه ، سرزمین وحی ، خیر مقدم عرض می کنم   زیارتتان قبول انشاءالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکّه ، کنعانِ اهل ایمان است و کعبه، یوسفِ این دیار   آنچه بر ماست حضور در این مهمانسرا   و آنچه بر خداست پذیرایی از میهمان و   بخشیدن سعادت دنیا و آخرت   انشاءالله زیارت شما مورد قبول واقع شود

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران