0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز کودک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو نبودی جهان، بی خنده های تو معنا نخواهد داشت. اگر تو نباشی، هیچ بهاری ـ حتی اگر لبریز شکوفه باشد ـ دیدن ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو نبودی، شمعدانی های لب پنجره، این گونه زیبا گل نمی کردند و عطر سیب، دیگر معنایی نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کودک نبود، نه پدر معنا داشت، نه هیچ مادری بهشتی می شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کودکان نبودند، شکوفه های زندگی به بهار نمی رسیدند و خانواده، بی مفهوم ترین واژه ای می شد که در لغت نامه ها می شد پیدا کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان، باغچه هایی از امیدند که از شکوفه های انار لبریز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کودک، گلدانی ست که از زیباترین گل های معطر، خانه ها را به نزدیکت ترین بهارها گره زده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان، نزدیک ترین راه های رسیدن به عشق را از پرنده ها بهتر بلدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان، از تمام ستاره ها و پرنده ها به آسمان نزدیک ترند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی می آمد که جهان خواب هیچ کودکی را نمی دید، بی شک صداقت به آخر می رسید  و دوستی و مهربانی، پشت اندوه های بزرگ بزرگ سالی هامان گم می شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای کودکانه، صمیمی ترین دنیایی است که هر لحظه بارها آرزو می کنیم تا کاش می شد یک بار دیگر به این دنیای کودکانه قدم بگذاریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا همیشه کودک بماند و کودکانه ترانه های عاشقانه اش را لالایی شب های بی خوابی مان کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کودکان، صمیمیتشان را همچون دوستی های بی ریایشان فراگیر می کردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خنده هایی که طعم عسل می دهند و قلب آسمان را آب می کنند،  ای کاش همیشه در چهره هایتان باقی بمانند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای مــــردم! روزِ ناز کودک است روز سرمســـــتی و ساز کودک است کودک است آییــــنه ی دل را صفا کودک است محصـــولی از عشق ووفا  روز کودک مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آزاد و زیبا حق طبیعی کودکان است، این یک هدیه ی ایزدی است، پس آنرا از کودکان نگیریم..... روز کودک مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز زنگ تفریحی نبود جمع بودن بود و تفریقی نبود کاش می‌شد باز کوچک می‌شدیم لا اقل یک روز کودک می‌شدیم 

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز کودک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو نبودی جهان، بی خنده های تو معنا نخواهد داشت. اگر تو نباشی، هیچ بهاری ـ حتی اگر لبریز شکوفه باشد ـ دیدن ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو نبودی، شمعدانی های لب پنجره، این گونه زیبا گل نمی کردند و عطر سیب، دیگر معنایی نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کودک نبود، نه پدر معنا داشت، نه هیچ مادری بهشتی می شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کودکان نبودند، شکوفه های زندگی به بهار نمی رسیدند و خانواده، بی مفهوم ترین واژه ای می شد که در لغت نامه ها می شد پیدا کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان، باغچه هایی از امیدند که از شکوفه های انار لبریز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کودک، گلدانی ست که از زیباترین گل های معطر، خانه ها را به نزدیکت ترین بهارها گره زده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان، نزدیک ترین راه های رسیدن به عشق را از پرنده ها بهتر بلدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان، از تمام ستاره ها و پرنده ها به آسمان نزدیک ترند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی می آمد که جهان خواب هیچ کودکی را نمی دید، بی شک صداقت به آخر می رسید  و دوستی و مهربانی، پشت اندوه های بزرگ بزرگ سالی هامان گم می شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای کودکانه، صمیمی ترین دنیایی است که هر لحظه بارها آرزو می کنیم تا کاش می شد یک بار دیگر به این دنیای کودکانه قدم بگذاریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا همیشه کودک بماند و کودکانه ترانه های عاشقانه اش را لالایی شب های بی خوابی مان کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کودکان، صمیمیتشان را همچون دوستی های بی ریایشان فراگیر می کردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خنده هایی که طعم عسل می دهند و قلب آسمان را آب می کنند،  ای کاش همیشه در چهره هایتان باقی بمانند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای مــــردم! روزِ ناز کودک است روز سرمســـــتی و ساز کودک است کودک است آییــــنه ی دل را صفا کودک است محصـــولی از عشق ووفا  روز کودک مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آزاد و زیبا حق طبیعی کودکان است، این یک هدیه ی ایزدی است، پس آنرا از کودکان نگیریم..... روز کودک مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز زنگ تفریحی نبود جمع بودن بود و تفریقی نبود کاش می‌شد باز کوچک می‌شدیم لا اقل یک روز کودک می‌شدیم 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران