0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز کارگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد یعنی آن که با پول و پله می شود در خانه صاحب اعتبار مرد یعنی سکته یعنی سی سی یو ختم مطلب مرد یعنی جان نثار خلقتش اصلا به این خاطر بود تا صبح ها برخیزد و رود سرکار روز کارگر گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارگر از رنج و زحمت روز و شب باشد مریض نیست دارویی بود یک دم شفای کارگر پادشاه از زور قدرت پول می آرد به دست کارگر با رنج پس باشد گدای کارگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط این مانده بود از چین رسد کارِگرِ چینى همان کارگران خوش قد و خوش منظر چینى همان کارگرى که احتمالاً در پکن دارد زمین و خانه و اهل و عیال و مادر چینى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمیرم واسه دستایی که خستس از این زمونه دلش می خواد که تک باشه ولی طفلی نمی تونه همش شرمنده یه بچش می شه وقتی میاد خونه دستاش خالیه و قلبش پر ازشرم و پر از خونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیست هست بسیاری شریکان بر غذای کارگر گر هوادارش نباشد هیچ یار همدلی نیست باکی چون خدا دارد هوای کارگر روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت محمد (ص) : هرکس از پرداخت مزد کارگری خودداری ورزد ، لعنت خداوند بر او باد روز جهانی کار و کارگر بر کارگران مبارک باد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار بسیار هنر را بنیاد همت ای اهل هنر بار دگر تا شود کل وطن خرم و شاد هنر کارگران است که ایران آباد روز جهانی زحمت کشان وطن مبارک باد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است روز جهانی کار و کارگر خجسته باد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار مایه حیات زندگی است چشمه سارِ زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران، پیشگامان این حیاتِ بدیع و نشاط آفرینند روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی(ع) عرقِ جبین می ریخت و در کِشتزار کار می کرد تا کارگران برخود ببالند که رهبر آزاده شان نیز بر کارگری افتخار می کرد روز جهانی کارگر گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مضاعف می کنم کار و تلاش بهر کسب علم و ایمان و معاش تا قیامت نامدار و منجلی تحت امر رهبرم سید علی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا (ص) فرمود:   خداوند، آن کس را که در پرداخت حق او گشاده دست باشد، دوست می دارد.   روز کارگر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  فراموش مباد؛ در آیینه ای که آیندگان، به صافی و زلالی اش، سوگند خواهند خورد   مبارک باد هر روز تاریخ، به نامت  خوشا عرق جبین ات که خداوند، پاس می داردش  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  نامت که شکوه کار و تکاپوست ، تنها واژه ماندگار روزگار است   نام تو ثبت است بر تمام جراید عالم   از بسته ترین زوایای «اهرام»، تا بازترین گوشه های تخت جمشید! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قال رسول الله (ص) :   هرکس از پرداخت مزد کارگری خودداری ورزد ، لعنت خداوند بر او باد .   روز جهانی کار و کارگر بر کارگران متعهد ایران اسلامی مبارک باد  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  تمام روزهای شکوفا از تلاش، روز تو باد!   روز بهروزی من، روز بهروزی تو، روز بهروزی تمام دست های کار آمد جهان   دست هایی که   روزها را در تلاشند برای آرامش شب ها   شب ها در تکاپویند برای آسایش روزها!

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز کارگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد یعنی آن که با پول و پله می شود در خانه صاحب اعتبار مرد یعنی سکته یعنی سی سی یو ختم مطلب مرد یعنی جان نثار خلقتش اصلا به این خاطر بود تا صبح ها برخیزد و رود سرکار روز کارگر گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارگر از رنج و زحمت روز و شب باشد مریض نیست دارویی بود یک دم شفای کارگر پادشاه از زور قدرت پول می آرد به دست کارگر با رنج پس باشد گدای کارگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط این مانده بود از چین رسد کارِگرِ چینى همان کارگران خوش قد و خوش منظر چینى همان کارگرى که احتمالاً در پکن دارد زمین و خانه و اهل و عیال و مادر چینى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمیرم واسه دستایی که خستس از این زمونه دلش می خواد که تک باشه ولی طفلی نمی تونه همش شرمنده یه بچش می شه وقتی میاد خونه دستاش خالیه و قلبش پر ازشرم و پر از خونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیست هست بسیاری شریکان بر غذای کارگر گر هوادارش نباشد هیچ یار همدلی نیست باکی چون خدا دارد هوای کارگر روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت محمد (ص) : هرکس از پرداخت مزد کارگری خودداری ورزد ، لعنت خداوند بر او باد روز جهانی کار و کارگر بر کارگران مبارک باد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار بسیار هنر را بنیاد همت ای اهل هنر بار دگر تا شود کل وطن خرم و شاد هنر کارگران است که ایران آباد روز جهانی زحمت کشان وطن مبارک باد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است روز جهانی کار و کارگر خجسته باد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار مایه حیات زندگی است چشمه سارِ زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران، پیشگامان این حیاتِ بدیع و نشاط آفرینند روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی(ع) عرقِ جبین می ریخت و در کِشتزار کار می کرد تا کارگران برخود ببالند که رهبر آزاده شان نیز بر کارگری افتخار می کرد روز جهانی کارگر گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مضاعف می کنم کار و تلاش بهر کسب علم و ایمان و معاش تا قیامت نامدار و منجلی تحت امر رهبرم سید علی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا (ص) فرمود:   خداوند، آن کس را که در پرداخت حق او گشاده دست باشد، دوست می دارد.   روز کارگر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  فراموش مباد؛ در آیینه ای که آیندگان، به صافی و زلالی اش، سوگند خواهند خورد   مبارک باد هر روز تاریخ، به نامت  خوشا عرق جبین ات که خداوند، پاس می داردش  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  نامت که شکوه کار و تکاپوست ، تنها واژه ماندگار روزگار است   نام تو ثبت است بر تمام جراید عالم   از بسته ترین زوایای «اهرام»، تا بازترین گوشه های تخت جمشید! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قال رسول الله (ص) :   هرکس از پرداخت مزد کارگری خودداری ورزد ، لعنت خداوند بر او باد .   روز جهانی کار و کارگر بر کارگران متعهد ایران اسلامی مبارک باد  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  تمام روزهای شکوفا از تلاش، روز تو باد!   روز بهروزی من، روز بهروزی تو، روز بهروزی تمام دست های کار آمد جهان   دست هایی که   روزها را در تلاشند برای آرامش شب ها   شب ها در تکاپویند برای آسایش روزها!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران