0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز پرستار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حرفه پرستارى، ترکیب عجیبى است: از یک سو، ترکیبى است از رحمت و عطوفت و مهربانى و مراقبت، و از سوى دیگر، دانش و معرفت و تجربه و مهارت. (مقام معظم رهبری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر حرکت انسانى یک پرستار براى بیمار، یک حسنه است و کمکى است به انسانى محتاج کمک، آن هم در شرایطى حساس. پرستارى، در کنار طبابت و هم‏وزن طبابت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر اکرم-ص: کسی که یک شبانه روز از بیماری پرستاری کند، خداوند او را با ابراهیم خلیل (ع) محشور خواهد کرد و او همانند برق خیره کننده و درخشان از  صراط عبور می‏کند. روز پرستار مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز پرستار، روز جاری عاطفه ها روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان، روز افتخار انسان به انسانیّت گرامی باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز میلاد دُرّ درخشان مهر و عاطفه پرستار زخم های به خون نشسته صحنه کربلا و روز پرستار مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای لباس س��ید فرشتگان بر تن قلب برکف به عشق بیماران روز تو روز یاس سپید روز عشق و ایثار، روز امید و نوید . . . روز پرستار بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حرفه پرستارى، ترکیب عجیبى است: از یک سو، ترکیبى است از رحمت و عطوفت و مهربانى و مراقبت، و از سوى دیگر، دانش و معرفت و تجربه و مهارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبل طبعم غزل خوان در ثنای زینب است مرغ روحم پرزنان اندر هوای زینب است . . . میلاد زینب کبری-س الگوی حیا و عفت و فداکاری مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  You’ve given so much in your kind and careing way…   so here are warmest wishes for a   Happy  Nurses Day

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  You’re a specialist…in making patients feel better.   Have a Happy Nurses Day

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  For a Special Nurse – It’s so good to know that someone as reliable,   trustworthy, skilled, and   caring is out there making the world a better place,   patient by patient. Happy Nurses Day

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  Today, right now, somewhere a nurse is making someone smile,   somewhere a nurse is easing   someone’s pain, somewhere a nurse is making a difference.   Happy Nurses Day

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Nursing is a difficult, challenging, and sometimes thankless profession.   Great nurses like you   deserve appreciation like no one else. Happy Nurses Day

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Because your caring has touched so many lives,   your skill has relieved those in pain, and your   devotion has brightened the day of so many,   here’s wishing you a Happy Nurses Day

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Today, right now, somewhere a nurse is making someone smile,   somewhere a nurse is easing   someone’s pain, somewhere a nurse is making a difference.   Happy Nurses Day

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

A Nurse – gives comfort, care, and strength to others   at a time when they are most vulnerable.   Thank you for all you do.   Happy Nurses Day

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز پرستار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حرفه پرستارى، ترکیب عجیبى است: از یک سو، ترکیبى است از رحمت و عطوفت و مهربانى و مراقبت، و از سوى دیگر، دانش و معرفت و تجربه و مهارت. (مقام معظم رهبری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر حرکت انسانى یک پرستار براى بیمار، یک حسنه است و کمکى است به انسانى محتاج کمک، آن هم در شرایطى حساس. پرستارى، در کنار طبابت و هم‏وزن طبابت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر اکرم-ص: کسی که یک شبانه روز از بیماری پرستاری کند، خداوند او را با ابراهیم خلیل (ع) محشور خواهد کرد و او همانند برق خیره کننده و درخشان از  صراط عبور می‏کند. روز پرستار مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز پرستار، روز جاری عاطفه ها روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان، روز افتخار انسان به انسانیّت گرامی باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز میلاد دُرّ درخشان مهر و عاطفه پرستار زخم های به خون نشسته صحنه کربلا و روز پرستار مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای لباس سپید فرشتگان بر تن قلب برکف به عشق بیماران روز تو روز یاس سپید روز عشق و ایثار، روز امید و نوید . . . روز پرستار بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حرفه پرستارى، ترکیب عجیبى است: از یک سو، ترکیبى است از رحمت و عطوفت و مهربانى و مراقبت، و از سوى دیگر، دانش و معرفت و تجربه و مهارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبل طبعم غزل خوان در ثنای زینب است مرغ روحم پرزنان اندر هوای زینب است . . . میلاد زینب کبری-س الگوی حیا و عفت و فداکاری مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  You’ve given so much in your kind and careing way…   so here are warmest wishes for a   Happy  Nurses Day

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  You’re a specialist…in making patients feel better.   Have a Happy Nurses Day

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  For a Special Nurse – It’s so good to know that someone as reliable,   trustworthy, skilled, and   caring is out there making the world a better place,   patient by patient. Happy Nurses Day

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  Today, right now, somewhere a nurse is making someone smile,   somewhere a nurse is easing   someone’s pain, somewhere a nurse is making a difference.   Happy Nurses Day

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Nursing is a difficult, challenging, and sometimes thankless profession.   Great nurses like you   deserve appreciation like no one else. Happy Nurses Day

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Because your caring has touched so many lives,   your skill has relieved those in pain, and your   devotion has brightened the day of so many,   here’s wishing you a Happy Nurses Day

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Today, right now, somewhere a nurse is making someone smile,   somewhere a nurse is easing   someone’s pain, somewhere a nurse is making a difference.   Happy Nurses Day

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

A Nurse – gives comfort, care, and strength to others   at a time when they are most vulnerable.   Thank you for all you do.   Happy Nurses Day

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران