0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز پدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر یعنی: پ:مثل پروانه لطیف د:مثل درخت استوار ر:مثل رخش برنده پدرم روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر یک عمر بار مرا به دوش کشید حالا بی انصافیست تنها بگویم پدر “روز”ت مبارک! پدر “عمرت” مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کعبه از نام علی باز پلی زد به بهشت/چه مراعات نظیریست: علی، کعبه، بهشت... روز مرد بر شما مبارک باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم . . . مثل مردی که روز تولد زنش افتاده روز مرد :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی پول نداشتم . عید یه پیرهن واسه بابام خریده بودم که مامان نداده بود بپوشه . دوباره همون و روز پدر بهش دادم انقدر ذوق کرد که نگو . . . . . راضیم ازش .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیـــــرالمومنین علیه الســــلام : ارزش مــَـرد به اندازه همـــت اوست ، راستـــگویی او به انــدازه جوانمــــردیش و پاکدامنــی او به اندازه غیــــرتــش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بالا تر از بهشت هم داری؟ برای زیر پای پدرم میخواهم... بابایی روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا چهارشنبه 24 اردیبهشت روز هوای پاک اعلام شد. چون همه مردها جوراب نو میپوشن!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلک، رقصان ز آهنگ علی شد علی در هرچه آمد منجلی شد جهان، موسیقی شیدایی اوست زمان، لبریز از مولایی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلک، رقصان ز آهنگ علی شد علی در هرچه آمد منجلی شد جهان، موسیقی شیدایی اوست زمان، لبریز از مولایی اوست -موسوی گرمارودی-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرچشمه ی عشق با علی آمده است گل کرده بهشت تا علی آمده است شد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع) کز کعبه صدای یا علی آمده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی(ع) سید البا است همانطور که حسین(ع) سید الشهدا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان و بابای گلم عاشقتون نیستم میپرسسسسسسسسسستمتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفـش هــای کهنــه ی تــــو.... ربــط ِ دل نشینــی د ا ر د بــا فــانــوس ِ روشــن ِ خــانــه ی مـــا بگــذار غبــار ِ کفـش ات را ببـوسـم ، پـــدر ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی پست گذاشته بود که دوست دارم بابامو با شلوار لی ببینم . . . . . . . . خواستم بهش بگم من دوست دارم حداقل یبار دیگه بابامو ببینم ! به سلامتیشون ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هاسعادت گفتن کلماتی رودارن که برخی حسرت گفتنشودارن......مثل....سلام باباخسته نباشی

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز پدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر یعنی: پ:مثل پروانه لطیف د:مثل درخت استوار ر:مثل رخش برنده پدرم روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر یک عمر بار مرا به دوش کشید حالا بی انصافیست تنها بگویم پدر “روز”ت مبارک! پدر “عمرت” مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کعبه از نام علی باز پلی زد به بهشت/چه مراعات نظیریست: علی، کعبه، بهشت... روز مرد بر شما مبارک باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم . . . مثل مردی که روز تولد زنش افتاده روز مرد :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی پول نداشتم . عید یه پیرهن واسه بابام خریده بودم که مامان نداده بود بپوشه . دوباره همون و روز پدر بهش دادم انقدر ذوق کرد که نگو . . . . . راضیم ازش .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیـــــرالمومنین علیه الســــلام : ارزش مــَـرد به اندازه همـــت اوست ، راستـــگویی او به انــدازه جوانمــــردیش و پاکدامنــی او به اندازه غیــــرتــش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بالا تر از بهشت هم داری؟ برای زیر پای پدرم میخواهم... بابایی روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا چهارشنبه 24 اردیبهشت روز هوای پاک اعلام شد. چون همه مردها جوراب نو میپوشن!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلک، رقصان ز آهنگ علی شد علی در هرچه آمد منجلی شد جهان، موسیقی شیدایی اوست زمان، لبریز از مولایی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلک، رقصان ز آهنگ علی شد علی در هرچه آمد منجلی شد جهان، موسیقی شیدایی اوست زمان، لبریز از مولایی اوست -موسوی گرمارودی-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرچشمه ی عشق با علی آمده است گل کرده بهشت تا علی آمده است شد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع) کز کعبه صدای یا علی آمده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی(ع) سید البا است همانطور که حسین(ع) سید الشهدا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان و بابای گلم عاشقتون نیستم میپرسسسسسسسسسستمتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفـش هــای کهنــه ی تــــو.... ربــط ِ دل نشینــی د ا ر د بــا فــانــوس ِ روشــن ِ خــانــه ی مـــا بگــذار غبــار ِ کفـش ات را ببـوسـم ، پـــدر ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی پست گذاشته بود که دوست دارم بابامو با شلوار لی ببینم . . . . . . . . خواستم بهش بگم من دوست دارم حداقل یبار دیگه بابامو ببینم ! به سلامتیشون ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هاسعادت گفتن کلماتی رودارن که برخی حسرت گفتنشودارن......مثل....سلام باباخسته نباشی

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران