0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز پدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر ای که از تو جاری / خون زندگی تو رگهام   ای که از نور دو چشمت / نور زندگی به چشمام   پدرم روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم   به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد   سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد   لبی که زمزمه درد می کند شب و روز   به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان   ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان   ای نام زیبایت همیشه اعتبارم   خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم   پدرم روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز گلشن هستی چو خدا دانه ی ما کاشت   بر ریشه ی ما آب،پدر مایه پدر بود   در باغ وجود آفت و نقصان وملالست   در دفع هم آرایه و پیرایه پدر بود   پدرم روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی میداند در پس این چهره مهربان خست گیت را . . .   پدرم برای تمام تلاش هایت،متشکرم   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد   سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد   لبی که زمزمه درد می کند شب و روز   به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد   پدرم روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان / ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان   ای نام زیبایت همیشه اعتبارم /  خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر جان قسم بجان عزیز ات که هیج گاه   یاد شکوه مند تو إز دل نمی رود   تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک   نقشی تو هم دمی ز مقابل نمی رود . . .   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسر عزیزم ، باش و با بودنت باعث بودن من باش   روزت مبارک . از صمیم قلب دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر بشنو این حرف فرزند خویش / عزیزو گرامی و دلبند خویش   تویی مایه ی بود و پیدایشم / کنا رت به ناز و به آسایشم   پدر تکیه گاه وجود منی /تو سرمایه ی هست و بود منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست های پر توانت ، همیشه بزرگ ترین حامی زندگی ام بوده .   آغوش امن تو بهترین جا برای فراموشی غم های زندگیم   روزت مبارک مرد زندگیم ، دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانی   چه کسی،کشتی زندگی را   از میان موج های سهمگین روزگار   به ساحل آرام رویاهایت   رسانده است؟   “پدرت” را می پرستی . . .   روز پدر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون سایه ی رب بر سر ما سایه پدر بود   برسایه ی رب در صحف همسایه پدر بود   ایزد چو بفرمود که او رب صغیر است   در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود   پدرم روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر جان روزت مبارک . فقط میتوانم بگویم دوستت دارم و از دور میبوسمت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مرد , روز سبیل , روز اشرف مخلوفات بر همه سبیل داران و همینطور بر جامعه ذلیل نساء مبارک باد.  باشد که بیش از پیش شاهد آقایی و سروری مردان باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف  حیف  حیف که خیلی نامردی.  .  .  .  وگرنه روز مردو بهت تبریک میگفتم

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز پدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر ای که از تو جاری / خون زندگی تو رگهام   ای که از نور دو چشمت / نور زندگی به چشمام   پدرم روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم   به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد   سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد   لبی که زمزمه درد می کند شب و روز   به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان   ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان   ای نام زیبایت همیشه اعتبارم   خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم   پدرم روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز گلشن هستی چو خدا دانه ی ما کاشت   بر ریشه ی ما آب،پدر مایه پدر بود   در باغ وجود آفت و نقصان وملالست   در دفع هم آرایه و پیرایه پدر بود   پدرم روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی میداند در پس این چهره مهربان خست گیت را . . .   پدرم برای تمام تلاش هایت،متشکرم   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد   سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد   لبی که زمزمه درد می کند شب و روز   به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد   پدرم روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان / ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان   ای نام زیبایت همیشه اعتبارم /  خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر جان قسم بجان عزیز ات که هیج گاه   یاد شکوه مند تو إز دل نمی رود   تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک   نقشی تو هم دمی ز مقابل نمی رود . . .   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسر عزیزم ، باش و با بودنت باعث بودن من باش   روزت مبارک . از صمیم قلب دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر بشنو این حرف فرزند خویش / عزیزو گرامی و دلبند خویش   تویی مایه ی بود و پیدایشم / کنا رت به ناز و به آسایشم   پدر تکیه گاه وجود منی /تو سرمایه ی هست و بود منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست های پر توانت ، همیشه بزرگ ترین حامی زندگی ام بوده .   آغوش امن تو بهترین جا برای فراموشی غم های زندگیم   روزت مبارک مرد زندگیم ، دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانی   چه کسی،کشتی زندگی را   از میان موج های سهمگین روزگار   به ساحل آرام رویاهایت   رسانده است؟   “پدرت” را می پرستی . . .   روز پدر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون سایه ی رب بر سر ما سایه پدر بود   برسایه ی رب در صحف همسایه پدر بود   ایزد چو بفرمود که او رب صغیر است   در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود   پدرم روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر جان روزت مبارک . فقط میتوانم بگویم دوستت دارم و از دور میبوسمت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مرد , روز سبیل , روز اشرف مخلوفات بر همه سبیل داران و همینطور بر جامعه ذلیل نساء مبارک باد.  باشد که بیش از پیش شاهد آقایی و سروری مردان باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف  حیف  حیف که خیلی نامردی.  .  .  .  وگرنه روز مردو بهت تبریک میگفتم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران