0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وقف کردن جاودانه شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تجلي فضل و بخشش خداونددر آينه وجودانسان سخي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف استشمام عطر دلدادگي به معشوق وعشق به بندگان اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ، يعني واقف بودن به دنياي ابدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف عمل صالحي است كه جاودان وماندگاراست وتوشه ي راه آخرت ميباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقف باوقف به ياد خودحيات هميشگي ميدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بخشيدن براي بخشيده شدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف باران رحمت است كه بابارش آن سرزمين پرازبركت ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنويسيد وقف،بخوانيد حيات جاودانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف دروازه ي شهر ملكوتيان روي زمين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف حماسه اي جاودان ونوري ابدي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف وديعه اي الهي است براي تأمين زندگي فقراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس درسراي وقف توقفي بكند درتوقف گاه صراط توقف نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن يعني جارى كردن چشمه زمزم،چشمه اي پرخيروبركت وهميشه جاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف،جاري بودن هميشگي نيكيهادرپرونده اعمال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف چشمه زلاليست كه پليديها را از روح و جسم انسان مي زدايد.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وقف کردن جاودانه شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تجلي فضل و بخشش خداونددر آينه وجودانسان سخي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف استشمام عطر دلدادگي به معشوق وعشق به بندگان اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ، يعني واقف بودن به دنياي ابدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف عمل صالحي است كه جاودان وماندگاراست وتوشه ي راه آخرت ميباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقف باوقف به ياد خودحيات هميشگي ميدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بخشيدن براي بخشيده شدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف باران رحمت است كه بابارش آن سرزمين پرازبركت ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنويسيد وقف،بخوانيد حيات جاودانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف دروازه ي شهر ملكوتيان روي زمين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف حماسه اي جاودان ونوري ابدي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف وديعه اي الهي است براي تأمين زندگي فقراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس درسراي وقف توقفي بكند درتوقف گاه صراط توقف نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن يعني جارى كردن چشمه زمزم،چشمه اي پرخيروبركت وهميشه جاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف،جاري بودن هميشگي نيكيهادرپرونده اعمال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف چشمه زلاليست كه پليديها را از روح و جسم انسان مي زدايد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران