0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیا��ک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف زكات الطافي است كه خداوند مشمول حال مانموده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف گامي براي تعديل ثروت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف صندوقى براى آخرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كننده دلش به وسعت آسمانست ونگاهش به گرمي خورشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني از قليل به كثير رسيدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني بخشيدن و بخشيده شدن .يعني از دست دادن و بدست آوردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني از كوير به نعيم رسيدن. نه از كثير به كوثر رسيدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نهايت حركت به سوى خوبى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين و كامل ترين نوع صدقه جاريه است كه در جامعه وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف مرواريددرخشان سعادت درصدف اخلاص وپنهان دردرياي بي ساحل آمرزش الهي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف، متعالي ترين جلوه ي خدايي بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ابتداي بي انتهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نافع ترين ميراث بنى آدم بوده و كمترين ثمرش استمرار يكتا برستى است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف سپرده گذاري بلند مدت باسود100٪ دربانك سراي جاويدان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف،از خصاليست،كه پس از مرگ هم بركاتش ادامه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنت حسنه وقف ازمصاديق بارز باقيات الصالحات است.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف زكات الطافي است كه خداوند مشمول حال مانموده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف گامي براي تعديل ثروت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف صندوقى براى آخرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كننده دلش به وسعت آسمانست ونگاهش به گرمي خورشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني از قليل به كثير رسيدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني بخشيدن و بخشيده شدن .يعني از دست دادن و بدست آوردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني از كوير به نعيم رسيدن. نه از كثير به كوثر رسيدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نهايت حركت به سوى خوبى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين و كامل ترين نوع صدقه جاريه است كه در جامعه وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف مرواريددرخشان سعادت درصدف اخلاص وپنهان دردرياي بي ساحل آمرزش الهي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف، متعالي ترين جلوه ي خدايي بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ابتداي بي انتهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نافع ترين ميراث بنى آدم بوده و كمترين ثمرش استمرار يكتا برستى است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف سپرده گذاري بلند مدت باسود100٪ دربانك سراي جاويدان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف،از خصاليست،كه پس از مرگ هم بركاتش ادامه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنت حسنه وقف ازمصاديق بارز باقيات الصالحات است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران