0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف واقف نوعي عبادت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجره وقف شجره ايست پايدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف زيباترين ترين ميراثي است كه از شخص سخاوتمند به يادگار مي ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بر خوان انعام الهي ديگران را شريك نمودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين و موثرترين وسيله تكامل اجتماعي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف،چشمه اي جاري است كه هرلحظه ازآن بوي نيكي مي طراود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نمادي ازشكرعملي انسانهاي شكوراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف مضاربه بي ضرر با خداست و شكست ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقفين دست بخشنده خدادرروي زمينند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ماندگار و زيباترين توشه آخرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثمره انسانهاي بااخلاص وقف جان ومال درراه خداواهلبيت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجليگاه چشمه خيرات وحسنات وقف واقف است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه نسيم وقف از كوچه دلش گذشت ازقبيله بهاراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين سخاوت وقف است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف و انجام امور خيريه خونى جارى در رگهاى زندكانى آخرت ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كن تا از توقف درزندگي نجات پيداكني

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف واقف نوعي عبادت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجره وقف شجره ايست پايدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف زيباترين ترين ميراثي است كه از شخص سخاوتمند به يادگار مي ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بر خوان انعام الهي ديگران را شريك نمودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين و موثرترين وسيله تكامل اجتماعي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف،چشمه اي جاري است كه هرلحظه ازآن بوي نيكي مي طراود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نمادي ازشكرعملي انسانهاي شكوراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف مضاربه بي ضرر با خداست و شكست ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقفين دست بخشنده خدادرروي زمينند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ماندگار و زيباترين توشه آخرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثمره انسانهاي بااخلاص وقف جان ومال درراه خداواهلبيت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجليگاه چشمه خيرات وحسنات وقف واقف است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه نسيم وقف از كوچه دلش گذشت ازقبيله بهاراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين سخاوت وقف است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف و انجام امور خيريه خونى جارى در رگهاى زندكانى آخرت ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كن تا از توقف درزندگي نجات پيداكني

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران