0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمترين چيزي كه انسان براي خداي سبحان به جا مي آورد اين است كه از نعمتهايي كه خدا به او داده وقف كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف هموار كننده جاده خود سازي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ وقف نمادي ست از آمادگي وقف عمر در راه دين خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ذخيره اي است براي آخرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين ميوه ي درخت دين است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين باقيات وصالحت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ذخيره اي تمام نشدني است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف اثرماندگار انسان براي خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن وقوف بر بهشت ايزد يكتا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف لبخند پايان ناپذير است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهره معنوي بردن ازدنيا تا به ابد مي باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف درخت معرفيست كه ريشه اش در دنيا است و ميوه اش در عقبي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني زنده ماندن ياد آدم تا آخرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي ازباقيات وصالحات اخروي وقف كردن داراييهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف باعشق معنوي هيچ وقت فراموش نمي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يك سنت خوب الهي است.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمترين چيزي كه انسان براي خداي سبحان به جا مي آورد اين است كه از نعمتهايي كه خدا به او داده وقف كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف هموار كننده جاده خود سازي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ وقف نمادي ست از آمادگي وقف عمر در راه دين خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ذخيره اي است براي آخرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين ميوه ي درخت دين است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهترين باقيات وصالحت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ذخيره اي تمام نشدني است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف اثرماندگار انسان براي خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن وقوف بر بهشت ايزد يكتا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف لبخند پايان ناپذير است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بهره معنوي بردن ازدنيا تا به ابد مي باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف درخت معرفيست كه ريشه اش در دنيا است و ميوه اش در عقبي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني زنده ماندن ياد آدم تا آخرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي ازباقيات وصالحات اخروي وقف كردن داراييهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف باعشق معنوي هيچ وقت فراموش نمي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يك سنت خوب الهي است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران