0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تجلى اعتقادو يقين به پاداش اخروي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف در اين دنيا برابر است با يك دنيا آسايش و آرامش در آخرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تاابد ماندگاراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نزول آبشار رحمت الهي از چشمه سار جوشان دلهاي مؤمنان بر صحراي خشكيده نيازمندان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني گذشتن ازمال دنيا ورسيدن به آخرتي زيبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ازمن گذشتن و ماشدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف درياي بيكراني است كه هرگز خشك نمي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن ميوه درخت ايمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تجلي ايثار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن سعادتي است كه خداوند فقط نصيب بندگان صالح اش مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين نوع وقف ايجاد فرهنگ مصرف وبالا بردن بصيرت اجتماعى احادمردم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن جلوه اي ازكمالات واقف است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف،پراكندن عطر سخاوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف درختيست پر بار كه شاخه هايش در دنيا و ريشه اش در آخرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نشانه حكمت انسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بذل داراي در راه خدا و معامله بر سود با بروردكار است.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تجلى اعتقادو يقين به پاداش اخروي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف در اين دنيا برابر است با يك دنيا آسايش و آرامش در آخرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تاابد ماندگاراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نزول آبشار رحمت الهي از چشمه سار جوشان دلهاي مؤمنان بر صحراي خشكيده نيازمندان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعني گذشتن ازمال دنيا ورسيدن به آخرتي زيبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف ازمن گذشتن و ماشدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف درياي بيكراني است كه هرگز خشك نمي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن ميوه درخت ايمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف تجلي ايثار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن سعادتي است كه خداوند فقط نصيب بندگان صالح اش مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين نوع وقف ايجاد فرهنگ مصرف وبالا بردن بصيرت اجتماعى احادمردم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف كردن جلوه اي ازكمالات واقف است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف،پراكندن عطر سخاوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف درختيست پر بار كه شاخه هايش در دنيا و ريشه اش در آخرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف نشانه حكمت انسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف بذل داراي در راه خدا و معامله بر سود با بروردكار است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران