0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف زيباترين شعر ايثار و ازخود گذشتگي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعنى جريان ابدى خيرات از دنيا به عقبى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف عملي است كه ذخيره جاوداني است واز سيئات مي كاهدوبر حسنات مي افزايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف همانند كاشت درخت دربهشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف زيباترين شيوه خيرات است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وقف انسان به درجات بالاتري ازرشدوكمال دست مي يابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف باز كردن حساب سرمايه گذاري در بانك آخرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعنى يكبار دردنيا كاشتن و بخشيدن و براى هميشه درآخرت درو كردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف خيراتي است براي اموات وصدقه ايست براي افراد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف معامله دنيا با آخرت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف رودي جاري است كه درختان بهشت را آبياري مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف پيشكش خلق عاشق است در قبال لطف مخلوق به اميد رحمت پيوسته او

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز وقف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف زيباترين شعر ايثار و ازخود گذشتگي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعنى جريان ابدى خيرات از دنيا به عقبى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف عملي است كه ذخيره جاوداني است واز سيئات مي كاهدوبر حسنات مي افزايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف همانند كاشت درخت دربهشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف زيباترين شيوه خيرات است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وقف انسان به درجات بالاتري ازرشدوكمال دست مي يابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف باز كردن حساب سرمايه گذاري در بانك آخرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف يعنى يكبار دردنيا كاشتن و بخشيدن و براى هميشه درآخرت درو كردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف خيراتي است براي اموات وصدقه ايست براي افراد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف معامله دنيا با آخرت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف رودي جاري است كه درختان بهشت را آبياري مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقف پيشكش خلق عاشق است در قبال لطف مخلوق به اميد رحمت پيوسته او

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران