0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز هالووین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

This Halloween the most popular mask… is the Arnold Schwarzenegger mask.! And the best part? With a mouth full of candy you will sound just like him.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عده روشنفکر هم هستن که هالوین رو به هم تبریک میگن، اما عید قربان و غدیر رو مال اجنبی ها میدونن اینا رو هم خدا زده، ولشون کنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

You wouldn’t believe On All Hallow Eve What lots of fun we can make, With apples to bob, And nuts on the hob, And a ring-and-thimble cake….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گوگل جستجو زدم چهار شنبه سوری، کلی عکس از آدمای سوخته و زخمی اومد اما وقتا جستجو زدم هالوین عکس چند نفر که با آرامش داشتن تفریح می کردنند اومد! برداشت از این موضوع با خودتان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Halloween wraps fear in innocence, As though it were a slightly sour sweet Let terror, then, be turned into a treat!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خترای عزیز بیاید به مناسبت هالووین عکس بدون آرایشتونو بذارید تو پروفایلتون!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

A grandmother pretends she doesn’t know who you are on Halloween….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

A gypsy fire is on the hearth Sign of the carnival of mirth Through the dun fields and from the glade Flash merry folk in masquerade For this is Hallowe en!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Hobgoblins know the proper way to dance: Arms akimbo loopy legs askew, Leaping into darkness with delight, Lusting for the ecstasy of fright, Open to the q new….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

This the night the night Of the graves delight! And the warlocks are at their play Ye think that without The wild winds shout! But no, it is they it is they. …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Nothing on Earth so beautiful as the final haul on Halloween night…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم جشن تولد تو باغ بوده بارون میاد همه آرایشا پاک میشه جشن تولد تبدیل میشه به هالووین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Long Live The Tradition Of Hindu Culture!! And As The Generations Have Passed!! By Hindu Culture Is Getting Stronger And Stronger!! Lets Keep It Up Best Wishes For Halloween…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

This Halloween the most popular mask is the Arnold Schwarzenegger mask And the best part? With a mouth full of candy you will sound just like him….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری ها هم هستن که خداییش ظلمه بهشون ولنتاین کادو داد باید روز هالووین بهشون کادو داد از این شکلات قلبیا امیدوارم حق مطلب نامحسوس ادا شده باشه آره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

On Hallowe’en the thing you must do! Is pretend that nothing can frighten you And if somethin’ scares you and you want to run! Just let on like it’s Hallowe’en fun…

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز هالووین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

This Halloween the most popular mask… is the Arnold Schwarzenegger mask.! And the best part? With a mouth full of candy you will sound just like him.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عده روشنفکر هم هستن که هالوین رو به هم تبریک میگن، اما عید قربان و غدیر رو مال اجنبی ها میدونن اینا رو هم خدا زده، ولشون کنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

You wouldn’t believe On All Hallow Eve What lots of fun we can make, With apples to bob, And nuts on the hob, And a ring-and-thimble cake….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گوگل جستجو زدم چهار شنبه سوری، کلی عکس از آدمای سوخته و زخمی اومد اما وقتا جستجو زدم هالوین عکس چند نفر که با آرامش داشتن تفریح می کردنند اومد! برداشت از این موضوع با خودتان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Halloween wraps fear in innocence, As though it were a slightly sour sweet Let terror, then, be turned into a treat!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خترای عزیز بیاید به مناسبت هالووین عکس بدون آرایشتونو بذارید تو پروفایلتون!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

A grandmother pretends she doesn’t know who you are on Halloween….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

A gypsy fire is on the hearth Sign of the carnival of mirth Through the dun fields and from the glade Flash merry folk in masquerade For this is Hallowe en!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Hobgoblins know the proper way to dance: Arms akimbo loopy legs askew, Leaping into darkness with delight, Lusting for the ecstasy of fright, Open to the q new….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

This the night the night Of the graves delight! And the warlocks are at their play Ye think that without The wild winds shout! But no, it is they it is they. …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Nothing on Earth so beautiful as the final haul on Halloween night…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم جشن تولد تو باغ بوده بارون میاد همه آرایشا پاک میشه جشن تولد تبدیل میشه به هالووین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Long Live The Tradition Of Hindu Culture!! And As The Generations Have Passed!! By Hindu Culture Is Getting Stronger And Stronger!! Lets Keep It Up Best Wishes For Halloween…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

This Halloween the most popular mask is the Arnold Schwarzenegger mask And the best part? With a mouth full of candy you will sound just like him….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری ها هم هستن که خداییش ظلمه بهشون ولنتاین کادو داد باید روز هالووین بهشون کادو داد از این شکلات قلبیا امیدوارم حق مطلب نامحسوس ادا شده باشه آره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

On Hallowe’en the thing you must do! Is pretend that nothing can frighten you And if somethin’ scares you and you want to run! Just let on like it’s Hallowe’en fun…

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران