0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز نیرو انتظامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیروی انتظامی گفت: در سال ۸۵ ده درصد کاهش تلفات جاده ای داشته ایم تا سال ۸۷ تلفات جاده ای به صفر خواهد رسید و انشااله تا سال ۸۹ در جاده ها زاد و ولد هم خواهیم داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند / روبه صفتان زشت خو را نکشند گر عاشق صادقی ز مردن نهراس / مردار بود هر آنکه او را نکشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آسمان عرفان، تابنده اختری رفت / وز کنج علم و ایمان، ارزنده گوهری رفت سرباز پیشتازی از خیل عشقبازان / از صفحه ی شجاعت یکتا دلاوری رفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار دیگر لاله ها از خاک روئیدن گرفت غنچه، پیراهن شکاف انداخت، خندیدن گرفت نغمه داوود یر دادند مرغان چمن عطر گل در کوچه های شهرپیچیدن گرفت . . . هفته نیروی انتظامی گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدی کردیم، خوبی یادمان رفت / ز دلها لای روبی یادمان رفت به ویلای شمالی خو گرفتیم / شهیدان جنوبی یادمان رفت . . . شادی روح شهدا صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیرویی خستگی ناپذیر که گام هایش همیشه محکم و استوار بوده روز نیروی زمینی بر دلاور مردانش مبارک .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته نیروی انتظامی را بر شجاع دلان سبز رنگ تبریک می گوییم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید دلیل اینکه شما الان با آرامش و امنیت کامل ، این متن رو میخونی از جان گذشتگی هزاران شهید است ؟ این ابر مردان را فراموش نکنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته نیروی انتظامی بر حماسه آفرینان عرصه عشق و ایثار و امنیت مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ارتش بر همه قوای ۴ گانه ارتش تبریک می گوییم . یا علی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مناسب فرارسیدن هفته نیروی انتظامی همگی یه کف و هورای بلند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته نیروی انتظامی بر دلاور مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی مبارک

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز نیرو انتظامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیروی انتظامی گفت: در سال ۸۵ ده درصد کاهش تلفات جاده ای داشته ایم تا سال ۸۷ تلفات جاده ای به صفر خواهد رسید و انشااله تا سال ۸۹ در جاده ها زاد و ولد هم خواهیم داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند / روبه صفتان زشت خو را نکشند گر عاشق صادقی ز مردن نهراس / مردار بود هر آنکه او را نکشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آسمان عرفان، تابنده اختری رفت / وز کنج علم و ایمان، ارزنده گوهری رفت سرباز پیشتازی از خیل عشقبازان / از صفحه ی شجاعت یکتا دلاوری رفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار دیگر لاله ها از خاک روئیدن گرفت غنچه، پیراهن شکاف انداخت، خندیدن گرفت نغمه داوود یر دادند مرغان چمن عطر گل در کوچه های شهرپیچیدن گرفت . . . هفته نیروی انتظامی گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدی کردیم، خوبی یادمان رفت / ز دلها لای روبی یادمان رفت به ویلای شمالی خو گرفتیم / شهیدان جنوبی یادمان رفت . . . شادی روح شهدا صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیرویی خستگی ناپذیر که گام هایش همیشه محکم و استوار بوده روز نیروی زمینی بر دلاور مردانش مبارک .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته نیروی انتظامی را بر شجاع دلان سبز رنگ تبریک می گوییم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید دلیل اینکه شما الان با آرامش و امنیت کامل ، این متن رو میخونی از جان گذشتگی هزاران شهید است ؟ این ابر مردان را فراموش نکنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته نیروی انتظامی بر حماسه آفرینان عرصه عشق و ایثار و امنیت مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ارتش بر همه قوای ۴ گانه ارتش تبریک می گوییم . یا علی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مناسب فرارسیدن هفته نیروی انتظامی همگی یه کف و هورای بلند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته نیروی انتظامی بر دلاور مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی مبارک