0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز نیرو انتظامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیروی انتظامی گفت: در سال ۸۵ ده درصد کاهش تلفات جاده ای داشته ایم تا سال ۸۷ تلفات جاده ای به صفر خواهد رسید و انشااله تا سال ۸۹ در جاده ها زاد و ولد هم خواهیم داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند / روبه صفتان زشت خو را نکشند گر عاشق صادقی ز مردن نهراس / مردار بود هر آنکه او را نکشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آسمان عرفان، تابنده اختری رفت / وز کنج علم و ایمان، ارزنده گوهری رفت سرباز پیشتازی از خیل عشقبازان / از صفحه ی شجاعت یکتا دلاوری رفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار دیگر لاله ها از خاک روئیدن گرفت غنچه، پیراهن شکاف انداخت، خندیدن گرفت نغمه داوود یر دادند مرغان چمن عطر گل در کوچه های شهرپیچیدن گرفت . . . هفته نیروی انتظامی گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدی کردیم، خوبی یادمان رفت / ز دلها لای روبی یادمان رفت به ویلای شمالی خو گرفتیم / شهیدان جنوبی یادمان رفت . . . شادی روح شهدا صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیرویی خستگی ناپذیر که گام هایش همیشه محکم و استوار بوده روز نیروی زمینی بر دلاور مردانش مبارک .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته نیروی انتظامی را بر شجاع دلان سبز رنگ تبریک می گوییم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید دلیل اینکه شما الان با آرامش و امنیت کامل ، این متن رو میخونی از جان گذشتگی هزاران شهید است ؟ این ابر مردان را فراموش نکنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته نیروی انتظامی بر حماسه آفرینان عرصه عشق و ایثار و امنیت مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ارتش بر همه قوای ۴ گانه ارتش تبریک می گوییم . یا علی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مناسب فرارسیدن هفته نیروی انتظامی همگی یه کف و هورای بلند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته نیروی انتظامی بر دلاور مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی مبارک

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز نیرو انتظامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیروی انتظامی گفت: در سال ۸۵ ده درصد کاهش تلفات جاده ای داشته ایم تا سال ۸۷ تلفات جاده ای به صفر خواهد رسید و انشااله تا سال ۸۹ در جاده ها زاد و ولد هم خواهیم داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند / روبه صفتان زشت خو را نکشند گر عاشق صادقی ز مردن نهراس / مردار بود هر آنکه او را نکشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آسمان عرفان، تابنده اختری رفت / وز کنج علم و ایمان، ارزنده گوهری رفت سرباز پیشتازی از خیل عشقبازان / از صفحه ی شجاعت یکتا دلاوری رفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار دیگر لاله ها از خاک روئیدن گرفت غنچه، پیراهن شکاف انداخت، خندیدن گرفت نغمه داوود یر دادند مرغان چمن عطر گل در کوچه های شهرپیچیدن گرفت . . . هفته نیروی انتظامی گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدی کردیم، خوبی یادمان رفت / ز دلها لای روبی یادمان رفت به ویلای شمالی خو گرفتیم / شهیدان جنوبی یادمان رفت . . . شادی روح شهدا صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیرویی خستگی ناپذیر که گام هایش همیشه محکم و استوار بوده روز نیروی زمینی بر دلاور مردانش مبارک .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته نیروی انتظامی را بر شجاع دلان سبز رنگ تبریک می گوییم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید دلیل اینکه شما الان با آرامش و امنیت کامل ، این متن رو میخونی از جان گذشتگی هزاران شهید است ؟ این ابر مردان را فراموش نکنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته نیروی انتظامی بر حماسه آفرینان عرصه عشق و ایثار و امنیت مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ارتش بر همه قوای ۴ گانه ارتش تبریک می گوییم . یا علی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مناسب فرارسیدن هفته نیروی انتظامی همگی یه کف و هورای بلند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته نیروی انتظامی بر دلاور مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی مبارک

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران