0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز نوجوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای دور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ، امید و جنبش می بخشد؛ پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت دیگری از تو ورق خورده است که پله پله غرق گل شوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقطعی دیگر، جلوه مقدماتی عشق را می بینی و به سرسبزی ها آراسته می شوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاری نو خوش دمیده است که تو را از نَفَس های خویش برویاند. قرار است پا به نهالستان آوازهای ماه بگذاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتِ آن رسیده است که خود را با آسمانی ترین روزها بسنجی و با توانستن برابر بدانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی کم نداری در راه رسیدن به خواسته های درست.  کنجکاوی، در بساط نوجوانی ات یافت می شود؛ به شرطی که به موقع و به جا از آن بهره بگیری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تو، در ذهن این دوران، سپرده می شود تا سال ها بعد، به بازخوانی خوش خاطرات بنشینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا و نگاهت را تا پروانه زارِ شادی ببر. روی پای خود بایست و نشاط آورترین ناحیه روزگار را تماشا کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا و به اشیای پیرامون خود رنگ معنویت بزن. کارهایت را مطابق ثانیه های زلال آب ها تنظیم کن. بوی بهشت را روی خلوت دل بگستران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفرهایی از این سال تا تولد لطیف باران، برای تو ترسیم شده است. خنده های گلبرگ های نو، چقدر شبیه سجاده کوچک توأند که وقت نماز، همه جا را معطر می کند! بلوغ تو آغازگر مسیر پر از مهر بندگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراه با قرآن از قصه های روشن مهتاب، جرعه جرعه بنوش. بلوغ تو چقدر به جوانه های درخت می ماند که رو به پنجره می شکفند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری او با اقدام شجاعانه خود در روزهای آغاز جنگ تحمیلی ، جهانیان را به حیرت واداشت و راه رسیدن و عشق به معبود را برای رزمندگان هموار کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایام نوجوانی غافل مشو ز فرصت     کاین آب برنگردد دیگر به جویباران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اگر پیرانه سرْ در بندگی افتاده ایم    هم چو سروْ آزادگی درنوجوانی یافتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکن به لهو و لعب صرف نوجوانی خویش     به خاک شور مریز آب زندگانی خویش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاری نو خوش دمیده است که تو را از نَفَس های خویش برویاند

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز نوجوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای دور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ، امید و جنبش می بخشد؛ پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت دیگری از تو ورق خورده است که پله پله غرق گل شوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقطعی دیگر، جلوه مقدماتی عشق را می بینی و به سرسبزی ها آراسته می شوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاری نو خوش دمیده است که تو را از نَفَس های خویش برویاند. قرار است پا به نهالستان آوازهای ماه بگذاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتِ آن رسیده است که خود را با آسمانی ترین روزها بسنجی و با توانستن برابر بدانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی کم نداری در راه رسیدن به خواسته های درست.  کنجکاوی، در بساط نوجوانی ات یافت می شود؛ به شرطی که به موقع و به جا از آن بهره بگیری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تو، در ذهن این دوران، سپرده می شود تا سال ها بعد، به بازخوانی خوش خاطرات بنشینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا و نگاهت را تا پروانه زارِ شادی ببر. روی پای خود بایست و نشاط آورترین ناحیه روزگار را تماشا کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا و به اشیای پیرامون خود رنگ معنویت بزن. کارهایت را مطابق ثانیه های زلال آب ها تنظیم کن. بوی بهشت را روی خلوت دل بگستران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفرهایی از این سال تا تولد لطیف باران، برای تو ترسیم شده است. خنده های گلبرگ های نو، چقدر شبیه سجاده کوچک توأند که وقت نماز، همه جا را معطر می کند! بلوغ تو آغازگر مسیر پر از مهر بندگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراه با قرآن از قصه های روشن مهتاب، جرعه جرعه بنوش. بلوغ تو چقدر به جوانه های درخت می ماند که رو به پنجره می شکفند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری او با اقدام شجاعانه خود در روزهای آغاز جنگ تحمیلی ، جهانیان را به حیرت واداشت و راه رسیدن و عشق به معبود را برای رزمندگان هموار کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایام نوجوانی غافل مشو ز فرصت     کاین آب برنگردد دیگر به جویباران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اگر پیرانه سرْ در بندگی افتاده ایم    هم چو سروْ آزادگی درنوجوانی یافتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکن به لهو و لعب صرف نوجوانی خویش     به خاک شور مریز آب زندگانی خویش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاری نو خوش دمیده است که تو را از نَفَس های خویش برویاند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران