0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز ناشنوایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به هستی در اعماق نگاهتان متبلور است. روز ناشنوایان گرامی باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز جهانی ناشنوایان را خدمت ناشنوایان گرامی کشورمون تبریک گفته و آرزوی موفقیتهای هر چه بیشتر ناشنوایان در همه زمینه های علمی و اجتماعی را داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت و راستی که شاید آرزوی فریاد آن را دارید در ضربان حیاتتان می تپد و شما می شنوید، نه با حس شنواییتان، بلکه با تمام وجودتان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گذر زمان غرق می شوی و در دنیای سکوت خویش عمق محبت را لمس می کنی. روز جهانی ناشنوایان را تبریک می گویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هشتم مهر ماه روز جهانی ناشنوایان گرامی باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هایت بی صداست. آهنگ کلامت به افق ها می رسد. روزت ناشنوا مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستان ما کلام ماست. روز ناشنوایان گرامی باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن مثل ناشنوا... روز جهانی ناشنوایان گرامی باد.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز ناشنوایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به هستی در اعماق نگاهتان متبلور است. روز ناشنوایان گرامی باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز جهانی ناشنوایان را خدمت ناشنوایان گرامی کشورمون تبریک گفته و آرزوی موفقیتهای هر چه بیشتر ناشنوایان در همه زمینه های علمی و اجتماعی را داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت و راستی که شاید آرزوی فریاد آن را دارید در ضربان حیاتتان می تپد و شما می شنوید، نه با حس شنواییتان، بلکه با تمام وجودتان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گذر زمان غرق می شوی و در دنیای سکوت خویش عمق محبت را لمس می کنی. روز جهانی ناشنوایان را تبریک می گویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هشتم مهر ماه روز جهانی ناشنوایان گرامی باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هایت بی صداست. آهنگ کلامت به افق ها می رسد. روزت ناشنوا مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستان ما کلام ماست. روز ناشنوایان گرامی باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن مثل ناشنوا... روز جهانی ناشنوایان گرامی باد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران