0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز ملی شدن صنعت نفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال و خودباوری ایرانیان با ملی ‌شدن صنعت نفت و کوتاه‌ شدن دست بیگانگان از تاراج منابع ملی ایران رقم خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملی شدن صنعت نفت نمود استقلال طلبی و عزت‌خواهی ملت ایران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرارسيدن روز بيستو نهم اسفند ماه، سالروز ملي شدن صنعت نفت ايران را ملت شريف ايران اسلامي تبريك و تهنيت عرض مي‌نمايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ گواهی داد که بی وجود متکبران انحصارطلب نیز چرخهای صنعت می چرخد.  روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امید روزی که علوم انسانیمان هم ملی شود؛ روز ملی شدن صنعت نفت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفت هیچ گاه در ایران ملی نشد. نفت دولتی شد. رضا امیرخانی (نفحات نفت) روز دولتی شدن صنعت نفت گرامیباد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دنبال بمب اتم بودیم و نه نابودی اسراییل، فقط چون میگفتیم نفتمان مال خودمان باشد، انگلیس و آمریکا ما را تحریم نفتی کردند. سالروز ملی شدن صنعت نفت، یادآور شکست اولین تحریم نفتی ایران گرامیباد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحریم نفتی ناکام ایران در جریان نهضت ملی شدن نفت ثابت کرد علّت تحریمها نه بمب هسته ای است و نه حقوق بشر. سالروز ملی شدن صنعت نفت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملی شدن صنعت نفت مبارک است، اما کافی نیست، به امید اسلامی شدن صنعت نفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ گواهی داد که بی وجود متکبران انحصار طلب نیز چرخهای صنعت می چرخد. روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش اگر در ثریا باشد، اهالی ایران زمین بدان دست خواهند یافت روز ملی شدن صنعت نفت مبارک

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز ملی شدن صنعت نفت

ت��داد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال و خودباوری ایرانیان با ملی ‌شدن صنعت نفت و کوتاه‌ شدن دست بیگانگان از تاراج منابع ملی ایران رقم خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملی شدن صنعت نفت نمود استقلال طلبی و عزت‌خواهی ملت ایران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرارسيدن روز بيستو نهم اسفند ماه، سالروز ملي شدن صنعت نفت ايران را ملت شريف ايران اسلامي تبريك و تهنيت عرض مي‌نمايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ گواهی داد که بی وجود متکبران انحصارطلب نیز چرخهای صنعت می چرخد.  روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امید روزی که علوم انسانیمان هم ملی شود؛ روز ملی شدن صنعت نفت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفت هیچ گاه در ایران ملی نشد. نفت دولتی شد. رضا امیرخانی (نفحات نفت) روز دولتی شدن صنعت نفت گرامیباد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دنبال بمب اتم بودیم و نه نابودی اسراییل، فقط چون میگفتیم نفتمان مال خودمان باشد، انگلیس و آمریکا ما را تحریم نفتی کردند. سالروز ملی شدن صنعت نفت، یادآور شکست اولین تحریم نفتی ایران گرامیباد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحریم نفتی ناکام ایران در جریان نهضت ملی شدن نفت ثابت کرد علّت تحریمها نه بمب هسته ای است و نه حقوق بشر. سالروز ملی شدن صنعت نفت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملی شدن صنعت نفت مبارک است، اما کافی نیست، به امید اسلامی شدن صنعت نفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ گواهی داد که بی وجود متکبران انحصار طلب نیز چرخهای صنعت می چرخد. روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش اگر در ثریا باشد، اهالی ایران زمین بدان دست خواهند یافت روز ملی شدن صنعت نفت مبارک

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران