0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز معلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم را بر پدر شرف باشد به قدر آن که روح را بر جسم شرف است. زیرا معلم سبب کمال و تربیت روحانی است و پدر سبب تربیت جسمانی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خدا بوده وهست، معلم بوده و هست و هر روز ،روز معلم هست، معلمي هنر است عشقي است آسماني
روزت مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای معلم : ای روشنی بخش دلها براستی که تو بعد از خداوند (علم الانسان ما لم یعلم ) هستی چگونه می توان تو را ستود و تو را سرود که تو خود سرود قافله ی تمدن هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۱۰۰۰ گل سرخ تقدیم به معلم عزیزم که به من درس صبر و وفاداری آموخت و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خدا بوده و هست معلم بوده و هست و هر روز ، روز معلم هست معلمی هنر است عشقی است آسمانی روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دبیر عزیزم یاد تو همیشه در ذهنم عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم جاری است روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم هدفت عشق است و ایثار هزاران خفته از عشق تو بیدار روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای معلم تو را سپاس ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را میسازند تا بسوزد اما تو میسوزی تا بسازی با سپاس و عرض تبریک فراوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این گچ عشق تخته ی جانم زن خطّی ز کلام خود به ایمانم زن صد درس در این کلاست آموخته ام یک درس ز عشق جان ویرانم زن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش عشقم از همین مکتب توست اندوخته ی سوادم از این لب توست گفتم که مریضم و بیا بستر من چون عامل دردم این غم و این تب توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مکتب تو همیشه شاگردم من دور از رخ تو همیشه پر دردم من در فصل بهار و روز استاد ببین بی نور معلم این چنین زردم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ملکوت بانک بزرگی است که معلمان هر روز از آن حقوق فوق العاده می گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده از جهل و غم این فکرتم آزاد شده در مکتب پاک و شاد استاد ببین غم رفته زجانم ودلم شاد شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان صدقه هایی که مردم می دهند هیچ صدقه ای ارزنده تر از یاد دادن علم و دانش نیست پیامبر اکرم (ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمی شغل نیست عشق است اگر به عنوان شغل انتخابش کردی رهایش کن و اگر عشق توست مبارک باد معلم شهید محمدعلی رجایی

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز معلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم را بر پدر شرف باشد به قدر آن که روح را بر جسم شرف است. زیرا معلم سبب کمال و تربیت روحانی است و پدر سبب تربیت جسمانی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خدا بوده وهست، معلم بوده و هست و هر روز ،روز معلم هست، معلمي هنر است عشقي است آسماني
روزت مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای معلم : ای روشنی بخش دلها براستی که تو بعد از خداوند (علم الانسان ما لم یعلم ) هستی چگونه می توان تو را ستود و تو را سرود که تو خود سرود قافله ی تمدن هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۱۰۰۰ گل سرخ تقدیم به معلم عزیزم که به من درس صبر و وفاداری آموخت و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خدا بوده و هست معلم بوده و هست و هر روز ، روز معلم هست معلمی هنر است عشقی است آسمانی روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دبیر عزیزم یاد تو همیشه در ذهنم عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم جاری است روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم هدفت عشق است و ایثار هزاران خفته از عشق تو بیدار روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای معلم تو را سپاس ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را میسازند تا بسوزد اما تو میسوزی تا بسازی با سپاس و عرض تبریک فراوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این گچ عشق تخته ی جانم زن خطّی ز کلام خود به ایمانم زن صد درس در این کلاست آموخته ام یک درس ز عشق جان ویرانم زن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش عشقم ا�� همین مکتب توست اندوخته ی سوادم از این لب توست گفتم که مریضم و بیا بستر من چون عامل دردم این غم و این تب توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مکتب تو همیشه شاگردم من دور از رخ تو همیشه پر دردم من در فصل بهار و روز استاد ببین بی نور معلم این چنین زردم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ملکوت بانک بزرگی است که معلمان هر روز از آن حقوق فوق العاده می گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده از جهل و غم این فکرتم آزاد شده در مکتب پاک و شاد استاد ببین غم رفته زجانم ودلم شاد شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان صدقه هایی که مردم می دهند هیچ صدقه ای ارزنده تر از یاد دادن علم و دانش نیست پیامبر اکرم (ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمی شغل نیست عشق است اگر به عنوان شغل انتخابش کردی رهایش کن و اگر عشق توست مبارک باد معلم شهید محمدعلی رجایی

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران