0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز معلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر ایزدی بر فراز دستانم بدرقه ی استادی که راه و رسم   درست زیستن را به من آموخت. امروز بهانه ایست   تا بوسه ای نثار دستانت شود و تبریکم را تقدیمت کند .   هفته ی مقدس معلم مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش معلم در دلهاست و دیگری جای او را نمی گیرد،   آن که دلها به عشق او زنده است، در دل عاشقان نمی میرد.   عزیزم روز ۱۲ اردیبهشت روز معلم مبارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدها شاخه گل مریم تقدیم شما باشد که برای من در جهان بهترین هستید.   روز معلم مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای اطلسی ها با تو باشد / پناه بی کسی ها با توباشد   تمام لحظه های خوب یک عمر / به جزء دلواپسی ها با تو باشد   معلم عزیزم روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم معلم   شمع شدی شعله شدی سوختی   تا هنرت را به من آموختی   ” معلم عزیزم روزت مبارک “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبی‌ترین، دریایی‌ترین و آسمانی‌ترین تقدسِ زندگی‌مان !   دستان‌تان را بوسه می‌زنیم. روزتان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد   تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم را بر پدر شرف باشد به قدر آن که روح را بر جسم شرف است.   زیرا معلم سبب کمال و تربیت روحانی است و پدر سبب تربیت جسمانی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم هدفت عشق است و ایثار   هزاران خفته از عشق تو بیدار   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمی شغل نیست؛ معلمی عشق است.   اگر به عنوان شغل انتخابش کرده ای ، رهایش کن   و اگر عشق توست مبارکت باد. (شهید رجایی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامت گفتم پیامم دادی ، پیامت چراغ راه زندگیم شد   و مرا به سرزمین نور و آگاهی هدایت کردی .   ای آینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار ، هر روزت مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پدر گر قالب تن یافتیم / از معلم جان روشن یافتیم   استاد و معلم عزیز ، هر روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت ، نه اندیشه ها را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت .   خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود .   دانای عشق روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارفان علـم عاشـق می شوند / بهـترین مردم معلـم می شـوند   عشق با دانش متمم می شود / هر که عاشق شد معلم می شود   روز معلم مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم با تو من یاد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم روزت مبارک

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز معلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر ایزدی بر فراز دستانم بدرقه ی استادی که راه و رسم   درست زیستن را به من آموخت. امروز بهانه ایست   تا بوسه ای نثار دستانت شود و تبریکم را تقدیمت کند .   هفته ی مقدس معلم مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش معلم در دلهاست و دیگری جای او را نمی گیرد،   آن که دلها به عشق او زنده است، در دل عاشقان نمی میرد.   عزیزم روز ۱۲ اردیبهشت روز معلم مبارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدها شاخه گل مریم تقدیم شما باشد که برای من در جهان بهترین هستید.   روز معلم مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای اطلسی ها با تو باشد / پناه بی کسی ها با توباشد   تمام لحظه های خوب یک عمر / به جزء دلواپسی ها با تو باشد   معلم عزیزم روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم معلم   شمع شدی شعله شدی سوختی   تا هنرت را به من آموختی   ” معلم عزیزم روزت مبارک “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبی‌ترین، دریایی‌ترین و آسمانی‌ترین تقدسِ زندگی‌مان !   دستان‌تان را بوسه می‌زنیم. روزتان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد   تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم را بر پدر شرف باشد به قدر آن که روح را بر جسم شرف است.   زیرا معلم سبب کمال و تربیت روحانی است و پدر سبب تربیت جسمانی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم هدفت عشق است و ایثار   هزاران خفته از عشق تو بیدار   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمی شغل نیست؛ معلمی عشق است.   اگر به عنوان شغل انتخابش کرده ای ، رهایش کن   و اگر عشق توست مبارکت باد. (شهید رجایی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامت گفتم پیامم دادی ، پیامت چراغ راه زندگیم شد   و مرا به سرزمین نور و آگاهی هدایت کردی .   ای آینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار ، هر روزت مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پدر گر قالب تن یافتیم / از معلم جان روشن یافتیم   استاد و معلم عزیز ، هر روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت ، نه اندیشه ها را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت .   خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود .   دانای عشق روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارفان علـم عاشـق می شوند / بهـترین مردم معلـم می شـوند   عشق با دانش متمم می شود / هر که عاشق شد معلم می شود   روز معلم مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم با تو من یاد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم روزت مبارک

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران