0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز محیط زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصرف بهینه، هوای پاک، انسان سالم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رواج مصرف زدگي در جامعه به فشار بيشتر بر محيط زيست مي‌انجامد اصلاح الگوي مصرف ضامن سلامت محيط زيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاهش تولید زباله، ضامن سلامت و بقای انسان و محیط زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازیافت مواد، جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی برای حفظ محیط زیست از کیسه های تجزیه پذیر استفاده کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش و فرهنگ سازی کلید کاهش آلودگی هوا همشهری؛ همت سبز بايد، تا شود آبي آسمان شهر ما  آلودگی هوا جسم و آلودگی صوتی روان را بیمار می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اتلاف آب امروز، فردا در جهانی خشک زندگی خواهیم  کرد آب، خاک و هوا سه عنصر اصلی حیات را پاس بداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتلاف هر قطره آب، تهدید حیات همه موجودات زنده است با حفظ آب، زندگی را حفظ کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب سرچشمه آبادانی است، در حفظ آن بکوشیم بیایید از امروز به فکر استفاده بهینه از آب باشیم، فردا دیر است آب، خاک و هوا موهبتهای الهی اند، از آنها نگهداری کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تداوم حیات در گرو حفاظت از تنوع زیستی است حفظ تنوع زیستی نمادی از توسعه پایدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنوع زیستی حکمت مجسم خالق یکتاست تنوع زیستی پشتیبان انسان برای فراهم کردن نیازهای بشری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توسعه پوشش گياهي: نياز امروز، ضرورت فردا  ریشه زندگی به ریشه درختان متصل است، زندگی را از ریشه نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ هر بوته سبز، مرگ ما انسانهاست درخت ریه سبز حیات درختان دستگاه تنفسی شهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین برای بقای خود به دست ها، اندیشه ها و اراده های راسخ ما نیاز دارد زمین ما، زیستگاه ما، آینده ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک زمین داریم، آن را حفظ کنیم بیایید سبز زندگی کنیم تا زمین را حفظ کنیم زمین ما، آینده ما؛ آن را حفظ کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین ما، خانه ما؛ در حفاظت از آن کوشا باشیم زمین خانه ماست، دوستش بداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط يك كره زمين داريم، حفاظت و حمايت ما لازمه بقای آن زمین پاک، سلامت کودک، آینده روشن یک زمین بیشتر نداریم، آن را حفظ کنیم

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز محیط زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصرف بهینه، هوای پاک، انسان سالم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رواج مصرف زدگي در جامعه به فشار بيشتر بر محيط زيست مي‌انجامد اصلاح الگوي مصرف ضامن سلامت محيط زيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاهش تولید زباله، ضامن سلامت و بقای انسان و محیط زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازیافت مواد، جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی برای حفظ محیط زیست از کیسه های تجزیه پذیر استفاده کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش و فرهنگ سازی کلید کاهش آلودگی هوا همشهری؛ همت سبز بايد، تا شود آبي آسمان شهر ما  آلودگی هوا جسم و آلودگی صوتی روان را بیمار می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اتلاف آب امروز، فردا در جهانی خشک زندگی خواهیم  کرد آب، خاک و هوا سه عنصر اصلی حیات را پاس بداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتلاف هر قطره آب، تهدید حیات همه موجودات زنده است با حفظ آب، زندگی را حفظ کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب سرچشمه آبادانی است، در حفظ آن بکوشیم بیایید از امروز به فکر استفاده بهینه از آب باشیم، فردا دیر است آب، خاک و هوا موهبتهای الهی اند، از آنها نگهداری کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تداوم حیات در گرو حفاظت از تنوع زیستی است حفظ تنوع زیستی نمادی از توسعه پایدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنوع زیستی حکمت مجسم خالق یکتاست تنوع زیستی پشتیبان انسان برای فراهم کردن نیازهای بشری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توسعه پوشش گياهي: نياز امروز، ضرورت فردا  ریشه زندگی به ریشه درختان متصل است، زندگی را از ریشه نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ هر بوته سبز، مرگ ما انسانهاست درخت ریه سبز حیات درختان دستگاه تنفسی شهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین برای بقای خود به دست ها، اندیشه ها و اراده های راسخ ما نیاز دارد زمین ما، زیستگاه ما، آینده ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک زمین داریم، آن را حفظ کنیم بیایید سبز زندگی کنیم تا زمین را حفظ کنیم زمین ما، آینده ما؛ آن را حفظ کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین ما، خانه ما؛ در حفاظت از آن کوشا باشیم زمین خانه ماست، دوستش بداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط يك كره زمين داريم، حفاظت و حمايت ما لازمه بقای آن زمین پاک، سلامت کودک، آینده روشن یک زمین بیشتر نداریم، آن را حفظ کنیم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران