0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مبارزه با مواد مخدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به معتاده می گن : فرق تو با ورزشکارها چیه ؟  می گه : اونا تکنیکی کار می کنن ما پیکنیکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه معتاد میپرسن چرا معتاد شدی ؟میگه بابچه ها قرار گذاشتیم روزای تعطیل بکشیم یهو خوردیم به عید نوروز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه معتاد داشت تریاک میکشید ,یهو پلیس میاد میگه بی حرکت . معتاده میگه کو تا حرکت.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معتاده در حال نماز خوندن : …الحمدلله رب العالمین… خدایا سرتو درد نمیارم … ، ولاالضالین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسره توپش میوفته توی خونه همسایشون که معتاد بوده. در میزنه، وقتی معتاده در رو باز می کنه، میگه: آقا توپم توپم توپم… معتاده میگه: خب ممننم توپم ولی هیچ میام در خونتون رو بزنم بگم: توپم، توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معتاده به دختره متلک میگه: چشاش بیشت لباش بیشت تیپش ییشت . دختره برگشت و گفت : گم شو اشغال . معتاد گفت: انژباط شفر

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مبارزه با مواد مخدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به معتاده می گن : فرق تو با ورزشکارها چیه ؟  می گه : اونا تکنیکی کار می کنن ما پیکنیکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه معتاد میپرسن چرا معتاد شدی ؟میگه بابچه ها قرار گذاشتیم روزای تعطیل بکشیم یهو خوردیم به عید نوروز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه معتاد داشت تریاک میکشید ,یهو پلیس میاد میگه بی حرکت . معتاده میگه کو تا حرکت.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معتاده در حال نماز خوندن : …الحمدلله رب العالمین… خدایا سرتو درد نمیارم … ، ولاالضالین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسره توپش میوفته توی خونه همسایشون که معتاد بوده. در میزنه، وقتی معتاده در رو باز می کنه، میگه: آقا توپم توپم توپم… معتاده میگه: خب ممننم توپم ولی هیچ میام در خونتون رو بزنم بگم: توپم، توپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معتاده به دختره متلک میگه: چشاش بیشت لباش بیشت تیپش ییشت . دختره برگشت و گفت : گم شو اشغال . معتاد گفت: انژباط شفر