0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم!.............. واسه مردن نيازي به ارتفاع نيست.... ازچشم تو كه بيفتم مي ميرم م مممممممممم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مادر عزیز که جانم فدای تو قربان مهربانی و لطف و صفای تو تولد مظهر خلقت مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه “مادر” است زیباترین خطاب “مادر جان” است “مادر” واژه ایست سرشار از امید و عشق  واژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می آید روزت مبارک مادر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نور چشمای تو هست چراغ خونم دستای مهربونت، برکته جونم تویی تک ستاره توی آسمونم تو گله باغچمی ای مادر خوبم

تعداد پیامک

:

ن��ع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جنس عجیـــــبی ست چشم هایش را که می بنـــــدی ؛ دید دلــــش بیشتر میشود ! دلش را که میشــــکنی ؛ بـــــاران لطافت از چشم هایش سرازیــــــر، انگـــــار درست شده تا روی عشــــق را کــــــم کند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تحمل 40واحد درد رو داره اما زن هنگام زايمان 58 واحد درد رو تحمل ميكنه كه معادل شكستن بيست استخوان بدن همزمانه.... مادر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد سکه ی طلا صد سکه ی طلا همرا با کمک هزینه سفر به دور دنیا همراه با دو ساختمان مسکونی و همراه با دو دستگاه دو دستگاه لامبورگینی با سود اللحساب فداییک تار موی تو مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توصميمي ترازآني كه دلم مي پنداشت،دل توباهمه آينه هانسبت داشت، تو همان ساده دل سبز نجيبي كه خدا،درميان دل پاكت صدف آينه كاشت ... تقديم به مادر مهربانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خوردن چه زیباست، اگر هدف؛ بوسیدن خاک پای مادر باشد؛ مگر نه این است که بهشت؛ زیر پای مادران است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را گفتم مي تواني آيا بهر يك لحظهء خيلي كوتاه روح مادر گردي صاحب رفعت ديگر گردي گفت ني ني هرگز من براي اين كار كهكشان كم دارم نوريان كم دارم مه وخورشيد به پهناي زمان كم دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشاپیش روز ما موجودات زیبا . دوست داشتنی . حساس . عاقل . مدیر . خلاق . فداکار و مهربون مبارکمون باشه ! فقط خودمون میدونیم چه جواهراتی هستیم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زن، ای الطاف دستِ حضرتِ پروردگار  ای تو بهتر از همه هستی، به صد ره آشکار  خنده ات چون روشنایِ صبحِ هستی، پر ضیا  خنده ات چون دامنِ عرش خدا، مهدِ صفا  روزت مبارک همسر عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ، روشن ترین افق پیروزی ، پرشکوه ترین اوج موفقیت است  بوسه بر دستان پر مهرت میزنم و شکوه بیشتر را برایت آرزو میکنم  همسر عزیزم ، روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسرم ؛ ای که در تار و پود وجودم و در جای جای قلبم  حضورت همیشه احساس می شود .  تو که گرمی بخش زندگی ام هستی ، همیشه دوستت می دارم .  روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن مگو مرد آفرین روزگار  زن مگو بنت الجلال اخت الوقار  زن مگو عرش خدا را قائمه  ک محمد یک علی یک فاطمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز زن بر هر زن ، پیرزن،خواهر زن، برادر زن ، پدر زن، مادر زن ،  سوزن ، آمپول زن ، پنبه زن ، بیل زن ، جر زن ، زیراب زن ،  و بقیه زنها مبارک !

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم!.............. واسه مردن نيازي به ارتفاع نيست.... ازچشم تو كه بيفتم مي ميرم م مممممممممم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مادر عزیز که جانم فدای تو قربان مهربانی و لطف و صفای تو تولد مظهر خلقت مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه “مادر” است زیباترین خطاب “مادر جان” است “مادر” واژه ایست سرشار از امید و عشق  واژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می آید روزت مبارک مادر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نور چشمای تو هست چراغ خونم دستای مهربونت، برکته جونم تویی تک ستاره توی آسمونم تو گله باغچمی ای مادر خوبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جنس عجیـــــبی ست چشم هایش را که می بنـــــدی ؛ دید دلــــش بیشتر میشود ! دلش را که میشــــکنی ؛ بـــــاران لطافت از چشم هایش سرازیــــــر، انگـــــار درست شده تا روی عشــــق را کــــــم کند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تحمل 40واحد درد رو داره اما زن هنگام زايمان 58 واحد درد رو تحمل ميكنه كه معادل شكستن بيست استخوان بدن همزمانه.... مادر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد سکه ی طلا صد سکه ی طلا همرا با کمک هزینه سفر به دور دنیا همراه با دو ساختمان مسکونی و همراه با دو دستگاه دو دستگاه لامبورگینی با سود اللحساب فداییک تار موی تو مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توصميمي ترازآني كه دلم مي پنداشت،دل توباهمه آينه هانسبت داشت، تو همان ساده دل سبز نجيبي كه خدا،درميان دل پاكت صدف آينه كاشت ... تقديم به مادر مهربانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خوردن چه زیباست، اگر هدف؛ بوسیدن خاک پای مادر باشد؛ مگر نه این است که بهشت؛ زیر پای مادران است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را گفتم مي تواني آيا بهر يك لحظهء خيلي كوتاه روح مادر گردي صاحب رفعت ديگر گردي گفت ني ني هرگز من براي اين كار كهكشان كم دارم نوريان كم دارم مه وخورشيد به پهناي زمان كم دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشاپیش روز ما موجودات زیبا . دوست داشتنی . حساس . عاقل . مدیر . خلاق . فداکار و مهربون مبارکمون باشه ! فقط خودمون میدونیم چه جواهراتی هستیم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زن، ای الطاف دستِ حضرتِ پروردگار  ای تو بهتر از همه هستی، به صد ره آشکار  خنده ات چون روشنایِ صبحِ هستی، پر ضیا  خنده ات چون دامنِ عرش خدا، مهدِ صفا  روزت مبارک همسر عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ، روشن ترین افق پیروزی ، پرشکوه ترین اوج موفقیت است  بوسه بر دستان پر مهرت میزنم و شکوه بیشتر را برایت آرزو میکنم  همسر عزیزم ، روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسرم ؛ ای که در تار و پود وجودم و در جای جای قلبم  حضورت همیشه احساس می شود .  تو که گرمی بخش زندگی ام هستی ، همیشه دوستت می دارم .  روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن مگو مرد آفرین روزگار  زن مگو بنت الجلال اخت الوقار  زن مگو عرش خدا را قائمه  ک محمد یک علی یک فاطمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز زن بر هر زن ، پیرزن،خواهر زن، برادر زن ، پدر زن، مادر زن ،  سوزن ، آمپول زن ، پنبه زن ، بیل زن ، جر زن ، زیراب زن ،  و بقیه زنها مبارک !