0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بهشت نمي روم! اگر مادرم آن جا نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است چشم و چراغ زندگی مادر است سرچشمه آزادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچولو که بودم همیشه به مامانم غر میزدم که چرا منو سر وقتی که دوس دارم از خواب بیدار نمیکرده،بعد فهمیدم دلش نمی اومده... روز مادر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه مادرایی که با حوصله ای راه رفتنو یاد بچه هاشون دادن ولی تو پیری بچه هاشون خجالت میکشن ویلچرشونو هل بدن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کن که زیباترین لحظه هایش را به خاطر من از دست داده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عنکبوت های ماده پس از جفتگیری نرهای خود را میخورند، آن ها تنها موجوداتی هستند که فهمیده اند شوهر به هیچ دردی نمیخورند! پیشاپیش روز زن مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيشاپيش: روز ما موجودات زيبا، دوست داشتني، حساس، عاقل، مدير، مدبر، خلاق و فداكار مباركمون باشه!فقط خودمون می دونيم چه جواهراتي هستيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" قند" خون مادر بالاست،اما دلش هميشه" شور" ميزند براي ما.. اشكهاي مادر،"مرواريد"شده است در صدف چشمانش دكترها اسمش را گذاشته اند" آب مرواريد" ** روز "مادر" بر تمامي مادران سرزمينم مبارك**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ دست خداست..... زنها فقط وسیله اند.... پیشاپیش روز زن مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهت فرار از هدیه روز زن در این هفته احتمال وقوع دعوا از طرف مردان زیاد است.با خونسردی و مهربانی این حیله را نقش بر آب کنید!(ستاد مبارزه با مکر مردان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدايت اى گل زيباى هستى، نميدانم كجا بى من نشستى،قشنگيهاى فردايم تو هستى يگانه گنج دنيايم تو هستى ... قسمتى ازنامه چوپان دروغگو به همسرش به مناسبت روز زن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتخار زنان همین بس که روز میلاد برترین گوهر خلقت بانوی بهشت، فاطمه زهرا(س) روز زن نامیده شده است . روز زن مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکرر گشته ام از زندگی سیر /بهای کادوی زن شد نفس گیر چرا در روز زن طلا و سکه / ولی روز پدر شرت و عرق گیر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين گل دنيا , توهستي مادر ** خوش بو ترين گل دنيا ,تو هستي مادر** زيبا ترين, روز سال , روز توست ,مادر**عطر تموم گل ها ,تقديم به تومادر ***تقديم به همه مادرهاي ايراني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت زير پاي ماست، پس به خاطر كه فقط منحصر به خودمان است مغرور باشيم... روزمان مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت در دست مادر بود، مادر آن را زمين گذاشت تا ما را در آغوش بگيرد. اكنون مي گويند بهشت زير پاي مادر است. روزت مبارك مادر مهربان *"*

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بهشت نمي روم! اگر مادرم آن جا نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است چشم و چراغ زندگی مادر است سرچشمه آزادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچولو که بودم همیشه به مامانم غر میزدم که چرا منو سر وقتی که دوس دارم از خواب بیدار نمیکرده،بعد فهمیدم دلش نمی اومده... روز مادر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه مادرایی که با حوصله ای راه رفتنو یاد بچه هاشون دادن ولی تو پیری بچه هاشون خجالت میکشن ویلچرشونو هل بدن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کن که زیباترین لحظه هایش را به خاطر من از دست داده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عنکبوت های ماده پس از جفتگیری نرهای خود را میخورند، آن ها تنها موجوداتی هستند که فهمیده اند شوهر به هیچ دردی نمیخورند! پیشاپیش روز زن مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيشاپيش: روز ما موجودات زيبا، دوست داشتني، حساس، عاقل، مدير، مدبر، خلاق و فداكار مباركمون باشه!فقط خودمون می دونيم چه جواهراتي هستيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" قند" خون مادر بالاست،اما دلش هميشه" شور" ميزند براي ما.. اشكهاي مادر،"مرواريد"شده است در صدف چشمانش دكترها اسمش را گذاشته اند" آب مرواريد" ** روز "مادر" بر تمامي مادران سرزمينم مبارك**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ دست خداست..... زنها فقط وسیله اند.... پیشاپیش روز زن مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهت فرار از هدیه روز زن در این هفته احتمال وقوع دعوا از طرف مردان زیاد است.با خونسردی و مهربانی این حیله را نقش بر آب کنید!(ستاد مبارزه با مکر مردان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدايت اى گل زيباى هستى، نميدانم كجا بى من نشستى،قشنگيهاى فردايم تو هستى يگانه گنج دنيايم تو هستى ... قسمتى ازنامه چوپان دروغگو به همسرش به مناسبت روز زن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتخار زنان همین بس که روز میلاد برترین گوهر خلقت بانوی بهشت، فاطمه زهرا(س) روز زن نامیده شده است . روز زن مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکرر گشته ام از زندگی سیر /بهای کادوی زن شد نفس گیر چرا در روز زن طلا و سکه / ولی روز پدر شرت و عرق گیر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين گل دنيا , توهستي مادر ** خوش بو ترين گل دنيا ,تو هستي مادر** زيبا ترين, روز سال , روز توست ,مادر**عطر تموم گل ها ,تقديم به تومادر ***تقديم به همه مادرهاي ايراني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت زير پاي ماست، پس به خاطر كه فقط منحصر به خودمان است مغرور باشيم... روزمان مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت در دست مادر بود، مادر آن را زمين گذاشت تا ما را در آغوش بگيرد. اكنون مي گويند بهشت زير پاي مادر است. روزت مبارك مادر مهربان *"*