0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد ندارم شعر بگم و حرفای قشنگ بزنم. فقط میتونم بگم "مامان خوبم" روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم...ارامش اغوشت با هیچ چیز قابل قیاس نیست ورنگ زیبای نگاهت برای من رنگین کمانیست ناب...قسم میخورم تنها چیزی که برایم در این دنیا مهم است دیدن شادی توست...مهربانم خدا پشت و پناهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمند می‌کند فرزند را.. دعای خیر مادر . . . کنج خانه‌ی سالمندان. به افتخار همه مادرای عزیزمون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خیلی دلتنگم کاش مادرم زنده بو........ کاشکی روز مادر برتمامی مادر دوستها مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم ... فروغت تا پایان زمان جاوید و روزت تا پایان روزگار مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز رفــيق بي كــلكــــــــــ كه هست،خيــلي تكـــــــــ برهمه ي بزرگ و كوچكــــــ مباركِـه مباركِه مباركـــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم زيادبلدنيستم ادبي حرف بزنم،فقط ميتونم يه جمله بگم:اگه تونباشي دنياهم نيست. عاشقتم مامان عزيزم ،بخاطرهمه ي اذيتام منوببخش،روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی مادر است ایثار مادر است عشق مادر است زندگی مادر است رنجر مادر است غم خوار مادر است درد مادر است تنها مادر است بهترین جمله گیتی مادر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر ها شبیه به نخ تسبیه میمانند، نسبت به دانه ها کمتر خود نمایی میکنند، اما اگر نباشند هیچ دانه ای کنار دیگری نمیماند خدایا....نخ هیچ تسبیحی پاره نشود آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... مادرم ... ... وقتی بهشت ... ... زیر پای توست ... ... من چه دارم ... ... که ... ... فدای تو کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی خداوند انقدر عزیزت کند که وجودت ارامش بخش دیگران باشد....و تو انقدر خوشبختی که خدا تو را زن افرید.... روز زن مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هعیییییییییی خدا... مادرم نشدیم یکی روز مادرو بهمون تبریک بگه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بدهکار توام ای مادر همه جانی که به من بخشیدی لحظاتی که برای امن من جنگیدی و بدهکار توام عمرت را روزهایی که ز من رنجیدی... اشک ها دزدیدی و به من خندیدی من بدهکار توام ای مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ننه جون خیلی آغایی !!! غلومتیم بامرام؛ یه دونه ای به مولا روزت مبارک نازنینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی مادر … که حتى از شیرینی روز خودش نمیتونه بخوره … قند خون داره … ولی می خنده تا دلمون شاد باشه … عاشقتم مادر !!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دو بیتی از خودم وقتی هشت سالم بود: مادر چراغ خانه است مادر نور شبانه است مادر تو مثل فرشته هایی مادر تو چقدر زیبایی . . . به افتخار همه ی مادرا ! به خصوص مادرم و مادر شوهرم : )

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد ندارم شعر بگم و حرفای قشنگ بزنم. فقط میتونم بگم "مامان خوبم" روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم...ارامش اغوشت با هیچ چیز قابل قیاس نیست ورنگ زیبای نگاهت برای من رنگین کمانیست ناب...قسم میخورم تنها چیزی که برایم در این دنیا مهم است دیدن شادی توست...مهربانم خدا پشت و پناهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمند می‌کند فرزند را.. دعای خیر مادر . . . کنج خانه‌ی سالمندان. به افتخار همه مادرای عزیزمون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خیلی دلتنگم کاش مادرم زنده بو........ کاشکی روز مادر برتمامی مادر دوستها مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم ... فروغت تا پایان زمان جاوید و روزت تا پایان روزگار مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز رفــيق بي كــلكــــــــــ كه هست،خيــلي تكـــــــــ برهمه ي بزرگ و كوچكــــــ مباركِـه مباركِه مباركـــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم زيادبلدنيستم ادبي حرف بزنم،فقط ميتونم يه جمله بگم:اگه تونباشي دنياهم نيست. عاشقتم مامان عزيزم ،بخاطرهمه ي اذيتام منوببخش،روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی مادر است ایثار مادر است عشق مادر است زندگی مادر است رنجر مادر است غم خوار مادر است درد مادر است تنها مادر است بهترین جمله گیتی مادر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر ها شبیه به نخ تسبیه میمانند، نسبت به دانه ها کمتر خود نمایی میکنند، اما اگر نباشند هیچ دانه ای کنار دیگری نمیماند خدایا....نخ هیچ تسبیحی پاره نشود آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ا�� اس

:

ارسال پیامک

:

... مادرم ... ... وقتی بهشت ... ... زیر پای توست ... ... من چه دارم ... ... که ... ... فدای تو کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی خداوند انقدر عزیزت کند که وجودت ارامش بخش دیگران باشد....و تو انقدر خوشبختی که خدا تو را زن افرید.... روز زن مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هعیییییییییی خدا... مادرم نشدیم یکی روز مادرو بهمون تبریک بگه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بدهکار توام ای مادر همه جانی که به من بخشیدی لحظاتی که برای امن من جنگیدی و بدهکار توام عمرت را روزهایی که ز من رنجیدی... اشک ها دزدیدی و به من خندیدی من بدهکار توام ای مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ننه جون خیلی آغایی !!! غلومتیم بامرام؛ یه دونه ای به مولا روزت مبارک نازنینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی مادر … که حتى از شیرینی روز خودش نمیتونه بخوره … قند خون داره … ولی می خنده تا دلمون شاد باشه … عاشقتم مادر !!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دو بیتی از خودم وقتی هشت سالم بود: مادر چراغ خانه است مادر نور شبانه است مادر تو مثل فرشته هایی مادر تو چقدر زیبایی . . . به افتخار همه ی مادرا ! به خصوص مادرم و مادر شوهرم : )