0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم نميدانم با چه زباني از تو تشكر كنم از تويي كه هم واسم مادر بودي هم پدر فقط ميگويم دوست دارمو تا آخرعمرم نوكرتم *روزت مبارك*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین بخش بچه بودن زمانی بود که روی کاناپه خوابمان میبرد و فردا به صورت جادویی ، روی تخت بیدار میشدیم ! مادرم روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر، کلمه ای به وسعت هستی، چگونه با کلمات توصیفت کنم؟؟؟ خدایا میگی بهشت زیر پای مادران است. از بهشت بهترم داری؟ میخوام واسه زیر پاها مادرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مادراتون، مادر بزرگاتون، خواهراتون، عشقاتون، دختراتون، فرشته هاتون، روز همه ی گیسو بلندان مه روی اطرافتون مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم، معنای حقیقی عشق و دوست داشتن را در نگاه پاک تو یافتم. روزت مبارک عزیزم. تنها تکیه گاه منی خیلی دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دست مادرتونو بوسیدین؟یک لذتی داره که نگو.....من خیلی مغرورم ولی یه بار وقتی خواب بود اینکارو کردم....باور کنید اشک تو چشام جمع شد....انگار تو یه عالم دیگه ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

م مثل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر....♥مادر عزیزم روزت مبارک♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم دنیای منی....ببخش اگه بهت بی احترامی کردم.الهی پیشمرگت بشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر، ای لطیف ترین گل بوستان هستی، ای باغبان هستی من، گاهِ روییدنم باران مهربانی بودی که به آرامی سیرابم کند. گاهِ پروریدنم آغوشی گرم که بالنده ام سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به بهترین گل های بهشت سایبانت مادر یک دسته ستاره ارمغانت مادر غیر تو کسی چشم به راهم باشد قربان نگاه مهربانت مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هاتو نگیر از من ای بهونه واسه موندن تا بپیچه عطر گلها توی خونه مادر من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنــــده می کنــــد فرزند را، دعای خیــــر مــــادر در کنـــــج خانـــــه سالمنـــــــدان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه مادر خودش تا چند وقت غذای چند روز پیش رو میخوره،ولی هر دفعه واسه بچش غذای تازه درست کنه. به سلامتی تمامی مادران دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین سلام را درخوشکل ترین کادوی آرزو پیچیده وبابرچسب سلامت به آدرس زیباترین گل بهاری تقدیم وجود نازنینت می کنم. روز زن مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا عزیزم راتویاری کن پناهش باش ودر حقش توکاری کن الهی هر چه میخواهدنصیبش کن خدایا برلبش لبخندجاری کن روز مادر مبارک!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت قدمگاه آغاز بودنم شد ! آغوشت بهشت من است “مادر” …

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم نميدانم با چه زباني از تو تشكر كنم از تويي كه هم واسم مادر بودي هم پدر فقط ميگويم دوست دارمو تا آخرعمرم نوكرتم *روزت مبارك*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین بخش بچه بودن زمانی بود که روی کاناپه خوابمان میبرد و فردا به صورت جادویی ، روی تخت بیدار میشدیم ! مادرم روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر، کلمه ای به وسعت هستی، چگونه با کلمات توصیفت کنم؟؟؟ خدایا میگی بهشت زیر پای مادران است. از بهشت بهترم داری؟ میخوام واسه زیر پاها مادرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مادراتون، مادر بزرگاتون، خواهراتون، عشقاتون، دختراتون، فرشته هاتون، روز همه ی گیسو بلندان مه روی اطرافتون مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم، معنای حقیقی عشق و دوست داشتن را در نگاه پاک تو یافتم. روزت مبارک عزیزم. تنها تکیه گاه منی خیلی دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دست مادرتونو بوسیدین؟یک لذتی داره که نگو.....من خیلی مغرورم ولی یه بار وقتی خواب بود اینکارو کردم....باور کنید اشک تو چشام جمع شد....انگار تو یه عالم دیگه ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

م مثل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر....♥مادر عزیزم روزت مبارک♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم دنیای منی....ببخش اگه بهت بی احترامی کردم.الهی پیشمرگت بشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر، ای لطیف ترین گل بوستان هستی، ای باغبان هستی من، گاهِ روییدنم باران مهربانی بودی که به آرامی سیرابم کند. گاهِ پروریدنم آغوشی گرم که بالنده ام سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به بهترین گل های بهشت سایبانت مادر یک دسته ستاره ارمغانت مادر غیر تو کسی چشم به راهم باشد قربان نگاه مهربانت مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هاتو نگیر از من ای بهونه واسه موندن تا بپیچه عطر گلها توی خونه مادر من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنــــده می کنــــد فرزند را، دعای خیــــر مــــادر در کنـــــج خانـــــه سالمنـــــــدان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه مادر خودش تا چند وقت غذای چند روز پیش رو میخوره،ولی هر دفعه واسه بچش غذای تازه درست کنه. به سلامتی تمامی مادران دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین سلام را درخوشکل ترین کادوی آرزو پیچیده وبابرچسب سلامت به آدرس زیباترین گل بهاری تقدیم وجود نازنینت می کنم. روز زن مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا عزیزم راتویاری کن پناهش باش ودر حقش توکاری کن الهی هر چه میخواهدنصیبش کن خدایا برلبش لبخندجاری کن روز مادر مبارک!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت قدمگاه آغاز بودنم شد ! آغوشت بهشت من است “مادر” …