0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی هایت را با بچگي هایم پیر کردم ، مرا به موی سپیدت ببخش مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خوردن چه زیباست، اگر هدف؛ بوسیدن خاک پای مادر باشد؛ مگر نه این است که بهشت؛ زیر پای مادران است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را گفتم مي تواني آيا بهر يك لحظهء خيلي كوتاه روح مادر گردي صاحب رفعت ديگر گردي گفت ني ني هرگز من براي اين كار كهكشان كم دارم نوريان كم دارم مه وخورشيد به پهناي زمان كم دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشاپیش روز ما موجودات زیبا . دوست داشتنی . حساس . عاقل . مدیر . خلاق . فداکار و مهربون مبارکمون باشه ! فقط خودمون میدونیم چه جواهراتی هستیم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد زن خوب مثل دايناسور نسلش منقرض شده باشه،ولي مرد خوب مثل سيمرغ ازهمون اول هم افسانه بوده. .از همين الان روزمون مبارك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عنکبوت های ماده پس از جفتگیری نرهای خود را میخورند، آن ها تنها موجوداتی هستند که فهمیده اند شوهر به هیچ دردی نمیخورند! پیشاپیش روز زن مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيشاپيش: روز ما موجودات زيبا، دوست داشتني، حساس، عاقل، مدير، مدبر، خلاق و فداكار مباركمون باشه!فقط خودمون می دونيم چه جواهراتي هستيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" قند" خون مادر بالاست،اما دلش هميشه" شور" ميزند براي ما.. اشكهاي مادر،"مرواريد"شده است در صدف چشمانش دكترها اسمش را گذاشته اند" آب مرواريد" ** روز "مادر" بر تمامي مادران سرزمينم مبارك**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ دست خداست..... زنها فقط وسیله اند.... پیشاپیش روز زن مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهت فرار از هدیه روز زن در این هفته احتمال وقوع دعوا از طرف مردان زیاد است.با خونسردی و مهربانی این حیله را نقش بر آب کنید!(ستاد مبارزه با مکر مردان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدايت اى گل زيباى هستى، نميدانم كجا بى من نشستى،قشنگيهاى فردايم تو هستى يگانه گنج دنيايم تو هستى ... قسمتى ازنامه چوپان دروغگو به همسرش به مناسبت روز زن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتخار زنان همین بس که روز میلاد برترین گوهر خلقت بانوی بهشت، فاطمه زهرا(س) روز زن نامیده شده است . روز زن مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکرر گشته ام از زندگی سیر /بهای کادوی زن شد نفس گیر چرا در روز زن طلا و سکه / ولی روز پدر شرت و عرق گیر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين گل دنيا , توهستي مادر ** خوش بو ترين گل دنيا ,تو هستي مادر** زيبا ترين, روز سال , روز توست ,مادر**عطر تموم گل ها ,تقديم به تومادر ***تقديم به همه مادرهاي ايراني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت زير پاي ماست، پس به خاطر كه فقط منحصر به خودمان است مغرور باشيم... روزمان مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني مادر، صبريعني يك زن، نور يعني دختر، مهر يعني خواهر، هرچه هستي عشق، صبر، نور يا مهر روزت مبارك…

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی هایت را با بچگي هایم پیر کردم ، مرا به موی سپیدت ببخش مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خوردن چه زیباست، اگر هدف؛ بوسیدن خاک پای مادر باشد؛ مگر نه این است که بهشت؛ زیر پای مادران است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را گفتم مي تواني آيا بهر يك لحظهء خيلي كوتاه روح مادر گردي صاحب رفعت ديگر گردي گفت ني ني هرگز من براي اين كار كهكشان كم دارم نوريان كم دارم مه وخورشيد به پهناي زمان كم دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشاپیش روز ما موجودات زیبا . دوست داشتنی . حساس . عاقل . مدیر . خلاق . فداکار و مهربون مبارکمون باشه ! فقط خودمون میدونیم چه جواهراتی هستیم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد زن خوب مثل دايناسور نسلش منقرض شده باشه،ولي مرد خوب مثل سيمرغ ازهمون اول هم افسانه بوده. .از همين الان روزمون مبارك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عنکبوت های ماده پس از جفتگیری نرهای خود را میخورند، آن ها تنها موجوداتی هستند که فهمیده اند شوهر به هیچ دردی نمیخورند! پیشاپیش روز زن مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيشاپيش: روز ما موجودات زيبا، دوست داشتني، حساس، عاقل، مدير، مدبر، خلاق و فداكار مباركمون باشه!فقط خودمون می دونيم چه جواهراتي هستيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" قند" خون مادر بالاست،اما دلش هميشه" شور" ميزند براي ما.. اشكهاي مادر،"مرواريد"شده است در صدف چشمانش دكترها اسمش را گذاشته اند" آب مرواريد" ** روز "مادر" بر تمامي مادران سرزمينم مبارك**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ دست خداست..... زنها فقط وسیله اند.... پیشاپیش روز زن مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهت فرار از هدیه روز زن در این هفته احتمال وقوع دعوا از طرف مردان زیاد است.با خونسردی و مهربانی این حیله را نقش بر آب کنید!(ستاد مبارزه با مکر مردان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدايت اى گل زيباى هستى، نميدانم كجا بى من نشستى،قشنگيهاى فردايم تو هستى يگانه گنج دنيايم تو هستى ... قسمتى ازنامه چوپان دروغگو به همسرش به مناسبت روز زن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتخار زنان همین بس که روز میلاد برترین گوهر خلقت بانوی بهشت، فاطمه زهرا(س) روز زن نامیده شده است . روز زن مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکرر گشته ام از زندگی سیر /بهای کادوی زن شد نفس گیر چرا در روز زن طلا و سکه / ولی روز پدر شرت و عرق گیر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين گل دنيا , توهستي مادر ** خوش بو ترين گل دنيا ,تو هستي مادر** زيبا ترين, روز سال , روز توست ,مادر**عطر تموم گل ها ,تقديم به تومادر ***تقديم به همه مادرهاي ايراني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت زير پاي ماست، پس به خاطر كه فقط منحصر به خودمان است مغرور باشيم... روزمان مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني مادر، صبريعني يك زن، نور يعني دختر، مهر يعني خواهر، هرچه هستي عشق، صبر، نور يا مهر روزت مبارك…