0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روز دیگه روز ملي گلهاست روزت پیشاپیش مبارك... اين رو براي همه گلهاى دنيا كه عطرشون رو دوست دارى بفرست:من تو رو انتخاب كردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند مرد را آفريد و به زنها قول داد مرد ايده آل را میتوان در هر "گوشه" زمين پيدا كرد و زمين را "گرد" آفريد تا گوشه نداشته باشد روز زن مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعنى مادر صبر يعنى يك زن مهر يعنى دختر نور يعنى خواهر هر چه هستى ، عشق يا صبر، مهر يا نور ... روزت مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند لبخند زد و از لبخند او زن آفريده شد لبخند زيباى خداوند روزت مبارك!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حكايت جالبيست! كلمه ى زندگي با "زن" آغاز ميشود و کلمه ى مردن با "مرد" !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به علت رويت نشدن سكه درجيب آقايان روز زن يوم الشك اعلام شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زن شدم تحملي پايدار يك دنيا از سيبي گفت كه من چيدم ولي هيچ كس نگفت نشان عشق سيب سرخي شد كه من به آدم دادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بودن كار مشكلي است: مجبوري ، مانند يك بانو رفتار كني همانند يك مرد كار كني شبيه يك دختر جوان بنظر برسي و مثل يك خانم مسن فكر كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم!.............. واسه مردن نيازي به ارتفاع نيست.... ازچشم تو كه بيفتم مي ميرم م مممممممممم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مادر عزیز که جانم فدای تو قربان مهربانی و لطف و صفای تو تولد مظهر خلقت مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه “مادر” است زیباترین خطاب “مادر جان” است “مادر” واژه ایست سرشار از امید و عشق  واژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می آید روزت مب��رک مادر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نور چشمای تو هست چراغ خونم دستای مهربونت، برکته جونم تویی تک ستاره توی آسمونم تو گله باغچمی ای مادر خوبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*;%'* *%;;%'* *;%*;%'*. *;*;%;*%*, )i( ( ) . مادرجون این دسته گل تقدیم تو،به شرط اونکه تو خودت گل باشی و من خاک زیر پات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تحمل 40واحد درد رو داره اما زن هنگام زايمان 58 واحد درد رو تحمل ميكنه كه معادل شكستن بيست استخوان بدن همزمانه.... مادر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد سکه ی طلا صد سکه ی طلا همرا با کمک هزینه سفر به دور دنیا همراه با دو ساختمان مسکونی و همراه با دو دستگاه دو دستگاه لامبورگینی با سود اللحساب فداییک تار موی تو مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توصميمي ترازآني كه دلم مي پنداشت،دل توباهمه آينه هانسبت داشت، تو همان ساده دل سبز نجيبي كه خدا،درميان دل پاكت صدف آينه كاشت ... تقديم به مادر مهربانم ...

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روز دیگه روز ملي گلهاست روزت پیشاپیش مبارك... اين رو براي همه گلهاى دنيا كه عطرشون رو دوست دارى بفرست:من تو رو انتخاب كردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند مرد را آفريد و به زنها قول داد مرد ايده آل را میتوان در هر "گوشه" زمين پيدا كرد و زمين را "گرد" آفريد تا گوشه نداشته باشد روز زن مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعنى مادر صبر يعنى يك زن مهر يعنى دختر نور يعنى خواهر هر چه هستى ، عشق يا صبر، مهر يا نور ... روزت مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند لبخند زد و از لبخند او زن آفريده شد لبخند زيباى خداوند روزت مبارك!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حكايت جالبيست! كلمه ى زندگي با "زن" آغاز ميشود و کلمه ى مردن با "مرد" !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به علت رويت نشدن سكه درجيب آقايان روز زن يوم الشك اعلام شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زن شدم تحملي پايدار يك دنيا از سيبي گفت كه من چيدم ولي هيچ كس نگفت نشان عشق سيب سرخي شد كه من به آدم دادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بودن كار مشكلي است: مجبوري ، مانند يك بانو رفتار كني همانند يك مرد كار كني شبيه يك دختر جوان بنظر برسي و مثل يك خانم مسن فكر كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم!.............. واسه مردن نيازي به ارتفاع نيست.... ازچشم تو كه بيفتم مي ميرم م مممممممممم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مادر عزیز که جانم فدای تو قربان مهربانی و لطف و صفای تو تولد مظهر خلقت مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه “مادر” است زیباترین خطاب “مادر جان” است “مادر” واژه ایست سرشار از امید و عشق  واژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می آید روزت مبارک مادر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نور چشمای تو هست چراغ خونم دستای مهربونت، برکته جونم تویی تک ستاره توی آسمونم تو گله باغچمی ای مادر خوبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*;%'* *%;;%'* *;%*;%'*. *;*;%;*%*, )i( ( ) . مادرجون این دسته گل تقدیم تو،به شرط اونکه تو خودت گل باشی و من خاک زیر پات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تحمل 40واحد درد رو داره اما زن هنگام زايمان 58 واحد درد رو تحمل ميكنه كه معادل شكستن بيست استخوان بدن همزمانه.... مادر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد سکه ی طلا صد سکه ی طلا همرا با کمک هزینه سفر به دور دنیا همراه با دو ساختمان مسکونی و همراه با دو دستگاه دو دستگاه لامبورگینی با سود اللحساب فداییک تار موی تو مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توصميمي ترازآني كه دلم مي پنداشت،دل توباهمه آينه هانسبت داشت، تو همان ساده دل سبز نجيبي كه خدا،درميان دل پاكت صدف آينه كاشت ... تقديم به مادر مهربانم ...