0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مادر است ديگر. . . . . . . . . . . . گاهي وقتا بايد 3 ماه هيچ چيزي نخوري تا شايد بتوني يه چيزي واسه خانم خونت بخري. بدون توقع واسه جوراب روز مرد!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تعبيري خدا در نقطه دارد كه تفسيري جدا هر نقطه دارد به تعداد بهار عمر حضرت زهرا(س) همين اندازه كوثر نقطه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا تن آفرید از برگ گل زن آفرید احساس عاشق بودنو به خاطر زن آفرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای تومعنی تمام شعرها/ای عزیزقصردنیای خدا/ای صدای ریزش باران عشق/ نام پاکت مقطع دیوان عشق/روزتویک هفته ویک روز نیست/روزتتوهرروزه ی این زندگیست. روز مادرو به همه ی مادرای دنیا(فرشته های خاکی)تبریک میگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد ندارم شعر بگم و حرفای قشنگ بزنم. فقط میتونم بگم "مامان خوبم" روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم...ارامش اغوشت با هیچ چیز قابل قیاس نیست ورنگ زیبای نگاهت برای من رنگین کمانیست ناب...قسم میخورم تنها چیزی که برایم در این دنیا مهم است دیدن شادی توست...مهربانم خدا پشت و پناهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمند می‌کند فرزند را.. دعای خیر مادر . . . کنج خانه‌ی سالمندان. به افتخار همه مادرای عزیزمون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر پادشاه عالم شوي  . . . . . . . باز هم گداي مادري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن که باشی ... مهریه ات آب هم که باشد ! قاضی جیره بندی اش میکند!  آنچه نقد است فقط جان توست،که قسط بندی نمیشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان غرق خیال است، کجایی آقا ؟ آخرین جمعه سال است، کجایی آقا ؟ نفس عاشق اگر بود زمین می فهمید عاشقی بی تو محال است، کجایی آقا ؟ تعجیل در ظهور امام زمام (عج) صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهرگزپژمرده نخواهی شد----چون ریشه ات مهربانیست...................چیزی که شایسته هرکس نیست<<<<<<<<<<<<<<<<<<<مادر>>>>>>>>>>>>>>>>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«هیچ‌چیز به قدر دیدن یک مادر با بچه‌اش روح‌پرور نیست و هیچ‌چیز حس حرمت و تقدیس ما را هنگام تماشای مادری‌ که بچه‌هایش وی را احاطه کرده‌اند، بیدار نمی‌کند» یوهان ولفگانگ گوته مادران عزیز روزتان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا یادشونه؟بچه های ده شصت این براشون خاطرست. پشت دراننداختی ننه/باخوب وبدم ساختی ننه/ سرما بگیر تودامنت/قربون بوی پیرهنت/ واقعا که قربون بوی پیرهنت .روز مادر پیشاپیش به هه مادرا مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم  کودکانه دوستت دارم کودکانه محتاج مهرت م... من برای آغوش پر مهرت همیشه کودکم دست منو ول نکن که من هنوز هم بدون تو زمین میخورم ... ... تبلور عشق روزت مبارک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادری دارم اسمانی ولطیف و به اندازه دل دریایی همه مادران مادر روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه‌ های با تو بودن از عمرم حساب نمی شوند از آخرتم حساب می شوند ، از بهشت زیرا که بهشت زیر پای نوست مادر دوستت دارم روزت مبارک

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مادر است ديگر. . . . . . . . . . . . گاهي وقتا بايد 3 ماه هيچ چيزي نخوري تا شايد بتوني يه چيزي واسه خانم خونت بخري. بدون توقع واسه جوراب روز مرد!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تعبيري خدا در نقطه دارد كه تفسيري جدا هر نقطه دارد به تعداد بهار عمر حضرت زهرا(س) همين اندازه كوثر نقطه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا تن آفرید از برگ گل زن آفرید احساس عاشق بودنو به خاطر زن آفرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای تومعنی تمام شعرها/ای عزیزقصردنیای خدا/ای صدای ریزش باران عشق/ نام پاکت مقطع دیوان عشق/روزتویک هفته ویک روز نیست/روزتتوهرروزه ی این زندگیست. روز مادرو به همه ی مادرای دنیا(فرشته های خاکی)تبریک میگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد ندارم شعر بگم و حرفای قشنگ بزنم. فقط میتونم بگم "مامان خوبم" روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم...ارامش اغوشت با هیچ چیز قابل قیاس نیست ورنگ زیبای نگاهت برای من رنگین کمانیست ناب...قسم میخورم تنها چیزی که برایم در این دنیا مهم است دیدن شادی توست...مهربانم خدا پشت و پناهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمند می‌کند فرزند را.. دعای خیر مادر . . . کنج خانه‌ی سالمندان. به افتخار همه مادرای عزیزمون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر پادشاه عالم شوي  . . . . . . . باز هم گداي مادري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن که باشی ... مهریه ات آب هم که باشد ! قاضی جیره بندی اش میکند!  آنچه نقد است فقط جان توست،که قسط بندی نمیشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان غرق خیال است، کجایی آقا ؟ آخرین جمعه سال است، کجایی آقا ؟ نفس عاشق اگر بود زمین می فهمید عاشقی بی تو محال است، کجایی آقا ؟ تعجیل در ظهور امام زمام (عج) صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهرگزپژمرده نخواهی شد----چون ریشه ات مهربانیست...................چیزی که شایسته هرکس نیست<<<<<<<<<<<<<<<<<<<مادر>>>>>>>>>>>>>>>>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«هیچ‌چیز به قدر دیدن یک مادر با بچه‌اش روح‌پرور نیست و هیچ‌چیز حس حرمت و تقدیس ما را هنگام تماشای مادری‌ که بچه‌هایش وی را احاطه کرده‌اند، بیدار نمی‌کند» یوهان ولفگانگ گوته مادران عزیز روزتان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا یادشونه؟بچه های ده شصت این براشون خاطرست. پشت دراننداختی ننه/باخوب وبدم ساختی ننه/ سرما بگیر تودامنت/قربون بوی پیرهنت/ واقعا که قربون بوی پیرهنت .روز مادر پیشاپیش به هه مادرا مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم  کودکانه دوستت دارم کودکانه محتاج مهرت م... من برای آغوش پر مهرت همیشه کودکم دست منو ول نکن که من هنوز هم بدون تو زمین میخورم ... ... تبلور عشق روزت مبارک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادری دارم اسمانی ولطیف و به اندازه دل دریایی همه مادران مادر روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه‌ های با تو بودن از عمرم حساب نمی شوند از آخرتم حساب می شوند ، از بهشت زیرا که بهشت زیر پای نوست مادر دوستت دارم روزت مبارک