0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر! در ستایش دنیای پرمهرت ، ترانه ای از اخلاص خواهم سرود   و گلدسته ای از مهر بر گردنت خواهم آویخت.   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای کودکی ام سرشار از طنین دل انگیز توست   تمام خاطرات کودکی ام را خط به خط با نام تو نوشته امو همیشه تورا می ستایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرامیداشت روز مادر، گرامیداشت فرشته ای آسمانی است   که خداوند به هر انسانی در روی زمین یکی از آنها را هدیه داده است   فقط و فقط یکی که هیچ جایگزینی ندارد. فرشته مهربان زندگی من   روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر یعنی=عشق   مادر یعنی=زندگی   مادر یعنی=تلاطم امواج خروشان زندگی   مادر یعنی=نوازش   مادر یعنی=شمع   مادر یعنی=سکوت   مادر یعنی=پروانه   مادر یعنی=…   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر :   خود لغت مادر بهترین اسم وصفتی که میشه به کار برد   چون وقتی میگی مادر تمام مفهوم لغت رو گفتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مادر عزیز که جانم فدای تـــو   قربان مهربانی و لطف و صفای تو   هرگز نشد محبت یاران و دوستان   همپایه محبت و مهر و وفـــای تو   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر اولین زیباترین واقعی ترین و پابرجاترین عشقی است   که انسانها تجربه میکنند .   مادر عزیزم روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی گذشت سالها هنوزهم صدای قلب تو   نوازشگر روح خسته من است مادرم . . .   روزت مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم در پی گذشت سالها تن خسته من   گرمی نوازش تورا می خواهد.   دوستت دارم مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر تنها کسیه که میتونی براش ناز کنی   سرش داد و بیداد راه بندازی، باهاش قهر کنی!   اما با اینکه تو مقصر بودی بازم با یه بشقاب غذا   با لبخند میاد و میگه: با من قهری با غذا که قهر نیستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر بر من روزگاران گذشته   لیک چه خوشبختم که دستانم بوى تو را میدهند هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر تنها کسی است که میفهمد ما چه نمی گوییم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر ای پرواز نرم قاصدک   مادر ای معنای عشق شاپرک   ای تمام ناله هایت بی صدا   مادر ای زیباترین شعر خدا   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گلی خوشبو از بهشت خدایی که گلخانه دلم از عطرتو سرشار است   از تبار فاطمه ای وگویی وجود تو را با مهر فاطمه سرشته اند   پس همیشه دعایم کن چراکه دعایت سرمایه فردای من است.   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کن   که زیباترین لحظه هایش را به خاطر من از دست داده است . . .   مادرم دوستت دارم ، روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز زن بهانه ای است برای تشکر از شما و من خیلی دوستتون دارم و حاضرم همه دنیامو دو دستی تقدیمتون کنم . . .

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر! در ستایش دنیای پرمهرت ، ترانه ای از اخلاص خواهم سرود   و گلدسته ای از مهر بر گردنت خواهم آویخت.   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای کودکی ام سرشار از طنین دل انگیز توست   تمام خاطرات کودکی ام را خط به خط با نام تو نوشته امو همیشه تورا می ستایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرامیداشت روز مادر، گرامیداشت فرشته ای آسمانی است   که خداوند به هر انسانی در روی زمین یکی از آنها را هدیه داده است   فقط و فقط یکی که هیچ جایگزینی ندارد. فرشته مهربان زندگی من   روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر یعنی=عشق   مادر یعنی=زندگی   مادر یعنی=تلاطم امواج خروشان زندگی   مادر یعنی=نوازش   مادر یعنی=شمع   مادر یعنی=سکوت   مادر یعنی=پروانه   مادر یعنی=…   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر :   خود لغت مادر بهترین اسم وصفتی که میشه به کار برد   چون وقتی میگی مادر تمام مفهوم لغت رو گفتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مادر عزیز که جانم فدای تـــو   قربان مهربانی و لطف و صفای تو   هرگز نشد محبت یاران و دوستان   همپایه محبت و مهر و وفـــای تو   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر اولین زیباترین واقعی ترین و پابرجاترین عشقی است   که انسانها تجربه میکنند .   مادر عزیزم روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی گذشت سالها هنوزهم صدای قلب تو   نوازشگر روح خسته من است مادرم . . .   روزت مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم در پی گذشت سالها تن خسته من   گرمی نوازش تورا می خواهد.   دوستت دارم مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر تنها کسیه که میتونی براش ناز کنی   سرش داد و بیداد راه بندازی، باهاش قهر کنی!   اما با اینکه تو مقصر بودی بازم با یه بشقاب غذا   با لبخند میاد و میگه: با من قهری با غذا که قهر نیستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر بر من روزگاران گذشته   لیک چه خوشبختم که دستانم بوى تو را میدهند هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر تنها کسی است که میفهمد ما چه نمی گوییم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر ای پرواز نرم قاصدک   مادر ای معنای عشق شاپرک   ای تمام ناله هایت بی صدا   مادر ای زیباترین شعر خدا   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گلی خوشبو از بهشت خدایی که گلخانه دلم از عطرتو سرشار است   از تبار فاطمه ای وگویی وجود تو را با مهر فاطمه سرشته اند   پس همیشه دعایم کن چراکه دعایت سرمایه فردای من است.   روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کن   که زیباترین لحظه هایش را به خاطر من از دست داده است . . .   مادرم دوستت دارم ، روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز زن بهانه ای است برای تشکر از شما و من خیلی دوستتون دارم و حاضرم همه دنیامو دو دستی تقدیمتون کنم . . .