0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز قلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم زبان خداست قلم امانت آدم است قلم ودیعه عشق است هرکسی را توتمی است و قلم توتم من است و قلم توتم ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دست گیرم و تا آخرین رمق بنویسم بر آن سرم که به رغم محیط در همه جایی هر آنچه حق بپسندد به حقِ حق بنویسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم به دست گرفتم که حرف حق بنویسم هر آنچه را نتوان گفت بر ورق بنویسم قسم به جان قلم خورده ام که نای قلم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز نورانیت علوم الهی مبارک باد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز قلم، روز خلقت معرفت و روز زیبای آفرینش مبارک باد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به نخستین خطی که از نگاه قلم، تا افق ناپیدای آفرینش کشیده شد! روز قلم مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به قلم و آنچه از عطر نوشتن می­تراود! روز قلم مبارک

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز قلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم زبان خداست قلم امانت آدم است قلم ودیعه عشق است هرکسی را توتمی است و قلم توتم من است و قلم توتم ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دست گیرم و تا آخرین رمق بنویسم بر آن سرم که به رغم محیط در همه جایی هر آنچه حق بپسندد به حقِ حق بنویسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم به دست گرفتم که حرف حق بنویسم هر آنچه را نتوان گفت بر ورق بنویسم قسم به جان قلم خورده ام که نای قلم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز نورانیت علوم الهی مبارک باد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز قلم، روز خلقت معرفت و روز زیبای آفرینش مبارک باد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به نخستین خطی که از نگاه قلم، تا افق ناپیدای آفرینش کشیده شد! روز قلم مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به قلم و آنچه از عطر نوشتن می­تراود! روز قلم مبارک

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران