0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز عفاف و حجاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عفت داشته باشد ارزش و منزلتش زیاد خواهد بود . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفظ چادر زخم ها را مرحم است / دست رد بر سینه نامحرم است حفظ چادر التیام دردهاست / سد محکم در بر نامردهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب واکسن مقابله با تیر نگاه های آلوده است . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم؛ ای سراپا الماس ! قدر خود را بشناس ! با حجابت ، پاسدار گوهر جان باش حرمت خون شهیدان را نگهبان باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب مادر پاکی هاست . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن در حجاب مانند گوهری در صدف است . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلاس حفظ تقوا و شرف / دختران درند و چادر چون صدف بهترین سرمایه زن چادر است / زانکه زن را زینت زن، چادر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا فکر کنیم حجاب محدودیت است، من آزادانه عاشقت هستم ای زیباترین محدودیت دنیا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم؛ ای سراپا الماس ! قدر خود را بشناس ! با حجابت ، پاسدار گوهر جان باش حرمت خون شهیدان را نگهبان باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب مادر پاکی هاست . روز حجاب و عفاف گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن در حجاب مانند گوهری در صدف است . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلاس حفظ تقوا و شرف / دختران درند و چادر چون صدف بهترین سرمایه زن چادر است / زانکه زن را زینت زن، چادر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز عفاف و حجاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عفت داشته باشد ارزش و منزلتش زیاد خواهد بود . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفظ چادر زخم ها را مرحم است / دست رد بر سینه نامحرم است حفظ چادر التیام دردهاست / سد محکم در بر نامردهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب واکسن مقابله با تیر نگاه های آلوده است . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم؛ ای سراپا الماس ! قدر خود را بشناس ! با حجابت ، پاسدار گوهر جان باش حرمت خون شهیدان را نگهبان باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب مادر پاکی هاست . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن در حجاب مانند گوهری در صدف است . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلاس حفظ تقوا و شرف / دختران درند و چادر چون صدف بهترین سرمایه زن چادر است / زانکه زن را زینت زن، چادر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا فکر کنیم حجاب محدودیت است، من آزادانه عاشقت هستم ای زیباترین محدودیت دنیا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم؛ ای سراپا الماس ! قدر خود را بشناس ! با حجابت ، پاسدار گوهر جان باش حرمت خون شهیدان را نگهبان باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب مادر پاکی هاست . روز حجاب و عفاف گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن در حجاب مانند گوهری در صدف است . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلاس حفظ تقوا و شرف / دختران درند و چادر چون صدف بهترین سرمایه زن چادر است / زانکه زن را زینت زن، چادر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران