0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز عفاف و حجاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب، یعنى، گسستن قیود اسارت نفس و رهایى از آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم: استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من (پیام شهدا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب واکسن مقابله با تیر نگاه های آلوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جامعه ای که عبور از چراغ قرمز منع می شود چگونه با عبور از خط عفاف برخورد نمی شود؟(شهید بهشتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفظ استقلال زن در چادر است / کوکب اقبال زن در چادر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است.(پیام شهدا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غنچه به باغ ایمن است تا بود اندر حجاب / آفت جان و دل است، چهره عیان داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نارس بودی، حیا شکوفایت کرد / ایمان تو نامدار دنیایت کرد / یک سکه بی رواج بودی ای ماه! / این چادر شب بود که زیبایت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان مومن بگو که خویشتن را به چادر بپوشند . ( سوره احزاب آیه ۵۹)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب عامل تحکم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب برای زن تاج بندگی خداست . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در امور خویش سرگردان مشو / نو عروس چشم نامحرم مشو خواهر من قلب مهدی خسته است / از گناه ماست کو رو بسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب جاذبه خوبی ها و دافعه خطاهاست . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چادر بهترین نوع حجاب و نشانه ملی ماست . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب سرچشمه کمال زن است . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز عفاف و حجاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب، یعنى، گسستن قیود اسارت نفس و رهایى از آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم: استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من (پیام شهدا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب واکسن مقابله با تیر نگاه های آلوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جامعه ای که عبور از چراغ قرمز منع می شود چگونه با عبور از خط عفاف برخورد نمی شود؟(شهید بهشتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفظ استقلال زن در چادر است / کوکب اقبال زن در چادر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است.(پیام شهدا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غنچه به باغ ایمن است تا بود اندر حجاب / آفت جان و دل است، چهره عیان داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نارس بودی، حیا شکوفایت کرد / ایمان تو نامدار دنیایت کرد / یک سکه بی رواج بودی ای ماه! / این چادر شب بود که زیبایت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان مومن بگو که خویشتن را به چادر بپوشند . ( سوره احزاب آیه ۵۹)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب عامل تحکم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب برای زن تاج بندگی خداست . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در امور خویش سرگردان مشو / نو عروس چشم نامحرم مشو خواهر من قلب مهدی خسته است / از گناه ماست کو رو بسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب جاذبه خوبی ها و دافعه خطاهاست . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چادر بهترین نوع حجاب و نشانه ملی ماست . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب سرچشمه کمال زن است . روز حجاب و عفاف گرامی باد .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران