0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز عفاف و حجاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت: گل از رنگ و لعابش پیداست و زن مؤمنه از طرز حجابش پیداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیا صدف تقواست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب مهر عنایت حق بر قامت فرشتگان زمین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم؛ ای سراپا الماس! قدر خود را بشناس! با حجابت، پاسدار گوهر جان باش حرمت خون شهیدان را نگهبان باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلاس حفظ تقوا و شرف دختران درند و چادر چون صدف بهترین سرمایه زن چادر است زانکه زن را زینت زن ، چادر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم، معنی صوم و صلاتم، بر حریم عفت و ناموس، من نیکو پاسبانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه در حجاب چادر به سر کند / یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی فرو پوش چون دُر صدف / تا نشوی تیر بلا در هدف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دهد اجارت چشم ها را به سیر و سفر حجاب چهره تو و سر به زیری و وقارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شهوت نفس در نهاد بشر است / در کشف حجاب صد هزار خطر است / تیری است نظر ز تیرهای ابلیس / این چادر در مقابلش چون سپر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفظ چادر حفظ دین و مذهب است / شیوه زهرا و درس زینب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک گل خوش رنگ و یک گل خوشبو / از خس و خاشاک پنهان کند رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هَوس و وسوسه هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زلفانت بیاموز که هرکسی ارزش دیدن آن را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر چیزی زکاتی است و زکات زیبایی، پاکدامنی و حجاب است.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز عفاف و حجاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت: گل از رنگ و لعابش پیداست و زن مؤمنه از طرز حجابش پیداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیا صدف تقواست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب مهر عنایت حق بر قامت فرشتگان زمین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم؛ ای سراپا الماس! قدر خود را بشناس! با حجابت، پاسدار گوهر جان باش حرمت خون شهیدان را نگهبان باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلاس حفظ تقوا و شرف دختران درند و چادر چون صدف بهترین سرمایه زن چادر است زانکه زن را زینت زن ، چادر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم، معنی صوم و صلاتم، بر حریم عفت و ناموس، من نیکو پاسبانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه در حجاب چادر به سر کند / یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی فرو پوش چون دُر صدف / تا نشوی تیر بلا در هدف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دهد اجارت چشم ها را به سیر و سفر حجاب چهره تو و سر به زیری و وقارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شهوت نفس در نهاد بشر است / در کشف حجاب صد هزار خطر است / تیری است نظر ز تیرهای ابلیس / این چادر در مقابلش چون سپر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفظ چادر حفظ دین و مذهب است / شیوه زهرا و درس زینب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک گل خوش رنگ و یک گل خوشبو / از خس و خاشاک پنهان کند رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هَوس و وسوسه هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زلفانت بیاموز که هرکسی ارزش دیدن آن را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر چیزی زکاتی است و زکات زیبایی، پاکدامنی و حجاب است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران