0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز عرفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه، روز بی پیرایگی و آراستگی در عرفات خدا و روز زمزمه رازمندی های حسین و روز برخورد اشک و لبخند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه، روز رسیدن به غایت آمال عارفان و روز همجواری با عرش الهی است.  این روز فرخنده بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه، روزی است که حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و اطاعت خود دعوت کرده  و از آن سوی سفره جود خود را برای آنها گسترانیده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه، روزی است که در‌های آسمان را  برای پذیرش تضرع‌های عاشقانه‌ بندگان ذات اقدس الهر می‌گشایند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه ، روز نیایش و روز بارش چشم های خاکیان بر شما آسمانیان مبارک باد  و التماس دعا در لحظات قشنگ خلوتتان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل در جوشش ناب عرفه، وضو می گیرد و در صحرای تفتیده عرفات، جاری می شود.  آن جا که ایوان هزار نقش خداشناسی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه، روز بی پیرایگی و آراستگی در عرفات خدا  و روز زمزمه رازمندی های حسین و روز برخورد اشک و لبخند است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زلال آفتاب نگاه خداوند، قنوت عشق را عاشقانه به زمزمه می نشینیم،  در روز عرفه که سجاده ای به وسعت هستی گسترده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!  آن‌گاه که جان ها و اندیشه ها از نسیم فرح‌بخش نام و یادت سرشار است،  بگذار در برکه عرفه، خود را از زنگار غفلت و معصیت شست‌وشو دهیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روز عرفه، دست های خود را به سوی آن بی نیاز بالا می بریم  و پیوسته دعا می کنیم: خدایا! غروب این روز را با غروب گناهانمان یکی گردان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ای خیمه نشین عرفات  وارث خون قتیل العبرات  در کجایی که دلم بی تاب است  تشنه ام وصل تو جانم ناب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب شد عرفه دلبرم صدایـم کرد  خدا به خاطر ارباب این عطایـم کرد  به دامن جبل الرحمه پا به پای حبیب  به آستان رفیع دعا رهایـم کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امدم تا عرفه معرفتم کمتر شد  خواستم پاک شوم پست شدم بدتر شد  امدم تا سر کویت به دو عالم ندهم  دادی ام دست خودم کار از این بدتر شد . . .  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینک مواقف عرفات است بنگرش  طولش چو عرض جنت و صد عرش اکبرش  جبریل خاطب عرفات است روز حجّ  از صبح تیغ و از جبل الرحمه منبرش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه، بر عارفان حق، آنان که از خیمه وجود خویش بیرون می آیند  و با آتش شوق و اشتیاق وصال، به دعا و نیایش متوسل می شوند، خجسته باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا در رؤیاهایتان، سبکبالی و لذت پرواز روح را احساس کرده اید؟  عرفه، رؤیایی است که به حقیقت می پیوندد . . .

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز عرفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه، روز بی پیرایگی و آراستگی در عرفات خدا و روز زمزمه رازمندی های حسین و روز برخورد اشک و لبخند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه، روز رسیدن به غایت آمال عارفان و روز همجواری با عرش الهی است.  این روز فرخنده بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه، روزی است که حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و اطاعت خود دعوت کرده  و از آن سوی سفره جود خود را برای آنها گسترانیده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه، روزی است که در‌های آسمان را  برای پذیرش تضرع‌های عاشقانه‌ بندگان ذات اقدس الهر می‌گشایند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه ، روز نیایش و روز بارش چشم های خاکیان بر شما آسمانیان مبارک باد  و التماس دعا در لحظات قشنگ خلوتتان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل در جوشش ناب عرفه، وضو می گیرد و در صحرای تفتیده عرفات، جاری می شود.  آن جا که ایوان هزار نقش خداشناسی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه، روز بی پیرایگی و آراستگی در عرفات خدا  و روز زمزمه رازمندی های حسین و روز برخورد اشک و لبخند است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زلال آفتاب نگاه خداوند، قنوت عشق را عاشقانه به زمزمه می نشینیم،  در روز عرفه که سجاده ای به وسعت هستی گسترده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!  آن‌گاه که جان ها و اندیشه ها از نسیم فرح‌بخش نام و یادت سرشار است،  بگذار در برکه عرفه، خود را از زنگار غفلت و معصیت شست‌وشو دهیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روز عرفه، دست های خود را به سوی آن بی نیاز بالا می بریم  و پیوسته دعا می کنیم: خدایا! غروب این روز را با غروب گناهانمان یکی گردان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ای خیمه نشین عرفات  وارث خون قتیل العبرات  در کجایی که دلم بی تاب است  تشنه ام وصل تو جانم ناب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب شد عرفه دلبرم صدایـم کرد  خدا به خاطر ارباب این عطایـم کرد  به دامن جبل الرحمه پا به پای حبیب  به آستان رفیع دعا رهایـم کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امدم تا عرفه معرفتم کمتر شد  خواستم پاک شوم پست شدم بدتر شد  امدم تا سر کویت به دو عالم ندهم  دادی ام دست خودم کار از این بدتر شد . . .  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینک مواقف عرفات است بنگرش  طولش چو عرض جنت و صد عرش اکبرش  جبریل خاطب عرفات است روز حجّ  از صبح تیغ و از جبل الرحمه منبرش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه، بر عارفان حق، آنان که از خیمه وجود خویش بیرون می آیند  و با آتش شوق و اشتیاق وصال، به دعا و نیایش متوسل می شوند، خجسته باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا در رؤیاهایتان، سبکبالی و لذت پرواز روح را احساس کرده اید؟  عرفه، رؤیایی است که به حقیقت می پیوندد . . .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران