0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز سپندارمزگان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز تو را  ناراحت نكند  فقط شادی ها تو را احاطه كند دوستانت عاشقت باشند لطف خدا با تو باشد  اینها آرزوهایم برای تو در روز سپندارمذگان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سپاس تمام مهربانیهایت روز سپندارمذگان را برگزیدم  تا بگویم  برای تمام شادیهایی که با حضورت در قلبم من هدیه کردی سپاسگذارم روز عشاق ایرانی مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسپندارمذگان خجسته  باد دوست من این دوستی برای من همانند گنج است و بهترین شادی ها را به من هدیه میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  ای کاش هر روز ولنتاین و سپندارمذگان بود  نه به خاطر هدیه هایش به خاطر اینکه یادمان باشد که عاشقیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  اگر اجدادمان میدانستند روزی خواهد امد که عاشقی چون من بیقرارت است به جای سپندار مذگان  روز آشنایی من و تو راروز عشق می نامیدند سپندار مذگان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم با تو هر روز روز عشق است سپندار مذگان روز عشق ایرانی  بر تو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی که من هر روز ، با تو بودن را جشن می گیرم. خواهشی از تو دارم... بیا عشق مان را "سپندار مذگان "  هم جشن بگیریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 میخواهم به یاد آوری چقدر به هم نزدیك هستیم حتی با وجود فرسنگها فاصله چقدر به من نزدیكی  میخواهم بدانی  در این روز بزرگ سپندارمذگان به تو فكر میكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپندار مذگان روز دلباختگان ایرانی بر تو ای ایرانی عاشق مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بی بهانه دوستت دارم مهم نیست ولنتاین یا سپندار مذگان هر دوبهانه اند برای اینکه به تو بگویم . . . .  بی بهانه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست ولنتاین یا سپندار مذگان هر دوبهانه اند برای اینکه به تو بگویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه روز  سپندار مذگان دوتا ستاره تقدیمت می کنمیه ستاره پر بوسه که دلم بی تو نپوسهیه ستاره پر امید واسه هر کی تو رو دید  سپندار مذگان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من تو باش نه برای اینکه در این دنیای بزرگ تنها نباشم. تو باش تا در دنیای بزرگ تنهاییم تنها ترین باشی .  سپندار مذگان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟  چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی . سپندار مذگان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست ولنتاین یا سپندار مذگان هر دوبهانه اند برای اینکه به تو بگویم . . . . بی بهانه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق شاید زود تو را عاشق و دلتنگ کند اما هرگز تو را سیر نمی کند. روز سپندار مذگان مبارک

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز سپندارمزگان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز تو را  ناراحت نكند  فقط شادی ها تو را احاطه كند دوستانت عاشقت باشند لطف خدا با تو باشد  اینها آرزوهایم برای تو در روز سپندارمذگان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سپاس تمام مهربانیهایت روز سپندارمذگان را برگزیدم  تا بگویم  برای تمام شادیهایی که با حضورت در قلبم من هدیه کردی سپاسگذارم روز عشاق ایرانی مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسپندارمذگان خجسته  باد دوست من این دوستی برای من همانند گنج است و بهترین شادی ها را به من هدیه میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  ای کاش هر روز ولنتاین و سپندارمذگان بود  نه به خاطر هدیه هایش به خاطر اینکه یادمان باشد که عاشقیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  اگر اجدادمان میدانستند روزی خواهد امد که عاشقی چون من بیقرارت است به جای سپندار مذگان  روز آشنایی من و تو راروز عشق می نامیدند سپندار مذگان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم با تو هر روز روز عشق است سپندار مذگان روز عشق ایرانی  بر تو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی که من هر روز ، با تو بودن را جشن می گیرم. خواهشی از تو دارم... بیا عشق مان را "سپندار مذگان "  هم جشن بگیریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 میخواهم به یاد آوری چقدر به هم نزدیك هستیم حتی با وجود فرسنگها فاصله چقدر به من نزدیكی  میخواهم بدانی  در این روز بزرگ سپندارمذگان به تو فكر میكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپندار مذگان روز دلباختگان ایرانی بر تو ای ایرانی عاشق مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بی بهانه دوستت دارم مهم نیست ولنتاین یا سپندار مذگان هر دوبهانه اند برای اینکه به تو بگویم . . . .  بی بهانه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست ولنتاین یا سپندار مذگان هر دوبهانه اند برای اینکه به تو بگویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه روز  سپندار مذگان دوتا ستاره تقدیمت می کنمیه ستاره پر بوسه که دلم بی تو نپوسهیه ستاره پر امید واسه هر کی تو رو دید  سپندار مذگان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من تو باش نه برای اینکه در این دنیای بزرگ تنها نباشم. تو باش تا در دنیای بزرگ تنهاییم تنها ترین باشی .  سپندار مذگان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟  چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی . سپندار مذگان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست ولنتاین یا سپندار مذگان هر دوبهانه اند برای اینکه به تو بگویم . . . . بی بهانه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق شاید زود تو را عاشق و دلتنگ کند اما هرگز تو را سیر نمی کند. روز سپندار مذگان مبارک

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران