0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز درختکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شکسته برایت شبیه پای درخت شدم برای همیشه من آشنای درخت گرفته حال و هوایم در این شب تاریک نشسته روی نگاهم خدا خدای درخت روز درختکاری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است ! اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند . . . روز درختکاری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت را با قلب میکارند نه با دست ! برای همه قلبی آرزو می کنم ... پانزدهم اسفند ماه ، روز هدیه ی درخت به زمینِ پیر مبارک باد دستهای قلب و روحتان پر عشق باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت دست خاک است و برده دستِ خود را برای شکر کردن به سوی آسمان ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است ! اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند . . . روز درختکاری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول اکرم (ص): هر کس درخت سدر را قطع کند، خداوند او را با سر در آتش جهنم خواهد انداخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت زیباست معلم بر تخته ی سیاه با رنگی نزدیک به سپید گفت که درخت زیباست و به من به این می اندیشیدم که ما درخت را به دار کرده ایم وبر جسد پوسیده آن از زیبایی فراموش شده اش یاد می کنیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد، روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز درختکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شکسته برایت شبیه پای درخت شدم برای همیشه من آشنای درخت گرفته حال و هوایم در این شب تاریک نشسته روی نگاهم خدا خدای درخت روز درختکاری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است ! اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند . . . روز درختکاری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت را با قلب میکارند نه با دست ! برای همه قلبی آرزو می کنم ... پانزدهم اسفند ماه ، روز هدیه ی درخت به زمینِ پیر مبارک باد دستهای قلب و روحتان پر عشق باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت دست خاک است و برده دستِ خود را برای شکر کردن به سوی آسمان ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است ! اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند . . . روز درختکاری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول اکرم (ص): هر کس درخت سدر را قطع کند، خداوند او را با سر در آتش جهنم خواهد انداخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت زیباست معلم بر تخته ی سیاه با رنگی نزدیک به سپید گفت که درخت زیباست و به من به این می اندیشیدم که ما درخت را به دار کرده ایم وبر جسد پوسیده آن از زیبایی فراموش شده اش یاد می کنیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد، روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران