0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز درختکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من درخت سبز هستم با شهامت با سری افراشته بر سوی گردون… من درخت را دوست دارم چونکه رمز رستنست رمز همت رمز پاک پایداری ریشه اندر خاک دارد میو ی افلاک دارد. …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو خاطره هات عطری از گذشته ها مونده هنوز برای ما بیا تا کنار هم به یاد هم سه چهار تا برگ سبز و پاک رو تنِ این درخت پیر زندگیمون بذاریم… …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت رسول (ص) فرمود: خداوند درخت را برای انسان آفرید، از اینرو او باید درخت را بکارد، آن را آبیاری کند و در حفظ آن بکوشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به (….) میگن اگه تو دریا کوسه دنبالد کنه چیکار میکنى میگه میرم رو درخت!!! میگن تو دریا درخت نیست! میگه مجبورم _ مجبورم میفهمی یا نه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به (….) اتوبوس میدن و میگن: ببرش پارک کن. (….) هم صندلی های اتوبوس رو میکنه و برمیداره و بجاش درخت میکاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سیب سرخ کدامین درخت پرتقالی که هر د��نه انارت به سرخی گیلاس های درخت موز است ، ای گلابی من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد،روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به (….) میگن اگه تو دریا کوسه دنبالد کنه چیکار میکنى میگه میرم رو درخت!!! میگن تو دریا درخت نیست! میگه مجبورم _ مجبورم میفهمی یا نه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت رسول (ص) فرمود: خداوند درخت را برای انسان آفرید، از اینرو او باید درخت را بکارد، آن را آبیاری کند و در حفظ آن بکوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به (….) اتوبوس میدن و میگن: ببرش پارک کن. (….) هم صندلی های اتوبوس رو میکنه و برمیداره و بجاش درخت میکاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان تک درخت عشقی که سالها خرم را به آن می بستم. روز درخت کاری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی در برگ درخت جاری بود ، آنگاه تا بهار بود می خندیدیم و بعد به امید پاییز می نشستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد،روح زندگی را برای خویش نگه می دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز دیدی که تموم درخت های کوچه و محلتونو بریدن اصلا ناراحت نشو … چون هنوز منو داری که بهم تکیه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟ بیداری شکفته پس از شوکران مرگ زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟ زیر درفش صاعقه و تیشه ی تگرگ زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟ عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت است سرمایه ی اهل راست بکارید درختی که گفته خداست بود نعمتـــــــــــــی سایه ی دلپذیر بکارید درختی که زر بهر ماست فی البداهه منصور مقدم روز درخت کاری را به طبیعت دوستان تبریک عرض می نمایم

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز درختکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من درخت سبز هستم با شهامت با سری افراشته بر سوی گردون… من درخت را دوست دارم چونکه رمز رستنست رمز همت رمز پاک پایداری ریشه اندر خاک دارد میو ی افلاک دارد. …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو خاطره هات عطری از گذشته ها مونده هنوز برای ما بیا تا کنار هم به یاد هم سه چهار تا برگ سبز و پاک رو تنِ این درخت پیر زندگیمون بذاریم… …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت رسول (ص) فرمود: خداوند درخت را برای انسان آفرید، از اینرو او باید درخت را بکارد، آن را آبیاری کند و در حفظ آن بکوشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به (….) میگن اگه تو دریا کوسه دنبالد کنه چیکار میکنى میگه میرم رو درخت!!! میگن تو دریا درخت نیست! میگه مجبورم _ مجبورم میفهمی یا نه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به (….) اتوبوس میدن و میگن: ببرش پارک کن. (….) هم صندلی های اتوبوس رو میکنه و برمیداره و بجاش درخت میکاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سیب سرخ کدامین درخت پرتقالی که هر دانه انارت به سرخی گیلاس های درخت موز است ، ای گلابی من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد،روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به (….) میگن اگه تو دریا کوسه دنبالد کنه چیکار میکنى میگه میرم رو درخت!!! میگن تو دریا درخت نیست! میگه مجبورم _ مجبورم میفهمی یا نه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت رسول (ص) فرمود: خداوند درخت را برای انسان آفرید، از اینرو او باید درخت را بکارد، آن را آبیاری کند و در حفظ آن بکوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به (….) اتوبوس میدن و میگن: ببرش پارک کن. (….) هم صندلی های اتوبوس رو میکنه و برمیداره و بجاش درخت میکاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان تک درخت عشقی که سالها خرم را به آن می بستم. روز درخت کاری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی در برگ درخت جاری بود ، آنگاه تا بهار بود می خندیدیم و بعد به امید پاییز می نشستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد،روح زندگی را برای خویش نگه می دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز دیدی که تموم درخت های کوچه و محلتونو بریدن اصلا ناراحت نشو … چون هنوز منو داری که بهم تکیه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟ بیداری شکفته پس از شوکران مرگ زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟ زیر درفش صاعقه و تیشه ی تگرگ زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟ عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت است سرمایه ی اهل راست بکارید درختی که گفته خداست بود نعمتـــــــــــــی سایه ی دلپذیر بکارید درختی که زر بهر ماست فی البداهه منصور مقدم روز درخت کاری را به طبیعت دوستان تبریک عرض می نمایم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران