0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز درختکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟ بیداری شکفته پس از شوکران مرگ زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟ زیر درفش صاعقه و تیشه ی تگرگ زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟ عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیله مرد گفت : خدا قبول کند. به دستانش نگاه کرد، درختی کاشته بود ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت بکارید و با دیدنش در هر پاییز و بهار ، مانند درخت بودن را تمرین کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت را با قلب میکارند نه با دست ! برای همه قلبی آرزو می کنم … پانزدهم اسفند ماه ، روز هدیه ی درخت به زمینِ پیر مبارک باد دستهای قلب و روحتان پر عشق باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است ! اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند . . . روز درختکاری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوست خدایی که درختان خودرو و برافراشته و ناخودرو را آفرید . . . اسرف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمی‌دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت ، هویت پنجره هاست جوانه ، شعر درخت است و غنچه ، معنی عشق . . . روز درختکاری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که تیشه به ریشه اش زدند ! کاغذ زیر دستم در خود پیچید و بی صدا فریاد زد : زنده باد درخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان تک درخت عشقی که سالها خرم را به آن می بستم. روز درخت کاری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی در برگ درخت جاری بود ، آنگاه تا بهار بود می خندیدیم و بعد به امید پاییز می نشستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز دیدی که تموم درخت های کوچه و محلتونو بریدن اصلا ناراحت نشو … چون هنوز منو داری که بهم تکیه کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز که از درخت عشقت سیبهای مهر تو را می چینم و طعم شیرین آن را می چشم نگرانم از روزی که دیگر این درخت سیب نداشته باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای درخت کودکی از دست آفتاب زیر پایت نشست پرنده ای روی شاخه ات آوازی خوش خواند ولی تو … …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت هویت پنجره هاست جوانه شعر درخت است و غنچه معنی عشق …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعرمثل درخت است فعلن بگذارید درخت ها شعر شوند آنوقت مرا قطع کنید شعر مثل درخت است میدانم روزی آنقدر بزرگ می شوند شعرهایم تا من را از آن بیاویزند …

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز درختکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟ بیداری شکفته پس از شوکران مرگ زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟ زیر درفش صاعقه و تیشه ی تگرگ زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟ عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیله مرد گفت : خدا قبول کند. به دستانش نگاه کرد، درختی کاشته بود ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت بکارید و با دیدنش در هر پاییز و بهار ، مانند درخت بودن را تمرین کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت را با قلب میکارند نه با دست ! برای همه قلبی آرزو می کنم … پانزدهم اسفند ماه ، روز هدیه ی درخت به زمینِ پیر مبارک باد دستهای قلب و روحتان پر عشق باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است ! اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند . . . روز درختکاری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوست خدایی که درختان خودرو و برافراشته و ناخودرو را آفرید . . . اسرف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمی‌دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت ، هویت پنجره هاست جوانه ، شعر درخت است و غنچه ، معنی عشق . . . روز درختکاری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که تیشه به ریشه اش زدند ! کاغذ زیر دستم در خود پیچید و بی صدا فریاد زد : زنده باد درخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان تک درخت عشقی که سالها خرم را به آن می بستم. روز درخت کاری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی در برگ درخت جاری بود ، آنگاه تا بهار بود می خندیدیم و بعد به امید پاییز می نشستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز دیدی که تموم درخت های کوچه و محلتونو بریدن اصلا ناراحت نشو … چون هنوز منو داری که بهم تکیه کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز که از درخت عشقت سیبهای مهر تو را می چینم و طعم شیرین آن را می چشم نگرانم از روزی که دیگر این درخت سیب نداشته باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای درخت کودکی از دست آفتاب زیر پایت نشست پرنده ای روی شاخه ات آوازی خوش خواند ولی تو … …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت هویت پنجره هاست جوانه شعر درخت است و غنچه معنی عشق …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعرمثل درخت است فعلن بگذارید درخت ها شعر شوند آنوقت مرا قطع کنید شعر مثل درخت است میدانم روزی آنقدر بزرگ می شوند شعرهایم تا من را از آن بیاویزند …

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران