0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز دانشجو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز دانشجو بر "سرکاران" امروز و "بیکاران" فردا مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزدانشجو ، نماد دانش و عینیت بخشیدن به آرمانهای بلند انسانی بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترم دل است و عشق پیداست قصد و نیت ساختن فرداست دانشجوی وطن آریایی، بتازیم و بسازیم که خدا با ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هستند کسانی که نمی خواهند پرواز تو را ببینند تو به پرواز فکر کن نه به آنها.... روزت مبارک دانشجو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترم زندگیتون بی مشروطی لحظه هاتون همیشه پاس،سایه حذف از زندگیتون دور،ومعدل شادیتون ٢٠ باد. "روز دانشجو مبارک"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفایی ندارد ارسطو شدن، خوشا پر کشیدن پرستو شدن، تو که پر نداری پرستو شوی، بنشین درس بخون تا ارسطو شوی روز دانشجو بر ارسطو های آینده ایران مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز خواهد آمد و خاطرات دانشجویی را برگ برگ ورق خواهد زد و شما در اوج لبخندها به گذشته حسادت میکنید. روزتان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش آموز دیروز الاف امروز بیکار فردا .... دانشجو روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه درس رهگذاریم هنوز وین راه دراز می سپاریم هنوز از اول ثبت نام سال ها می گذرد ما واحد پاس نکرده داریم هنوز! روز دانشجو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزت مبارک .... چی؟ تو که دانشجو نیستی؟ من هم روز دانشجو رو نگفتم، روز جهانی کودک رو می گم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو اگر عاشق شود، بی پرده مشروط می شود چیزی شبیه فاجعه با عشق ممکن می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع شدی، شعله شدی، سوختی خاک تو سرت هیچی نیاموختی روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعریف دانشجو: موجودى نحیف، عصبى، بى پول و شبیه به انسان،  که از تخم مرغ، گوجه و نیکوتین تغذیه می کند و دشمنى عجیبى با کتاب دارد روز دانشجو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد به مدرک یا جان ز تن درآید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجوی عزیز! مهندس بعد از این! واحد پاس نکن! کلاس دو در کن! استاد مسخره کن!  خلاصه.... دانشجوی نمونه! روزت مبارک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز دانشجو را به تو تبریک نمی گویم. تو را به این روز تبریک می گویم.  که این روز بی تو، و بی حس "آرمان خواهی" و "ایمانت به حق طلبی"، وجودی بی معناست

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز دانشجو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز دانشجو بر "سرکاران" امروز و "بیکاران" فردا مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزدانشجو ، نماد دانش و عینیت بخشیدن به آرمانهای بلند انسانی بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترم دل است و عشق پیداست قصد و نیت ساختن فرداست دانشجوی وطن آریایی، بتازیم و بسازیم که خدا با ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هستند کسانی که نمی خواهند پرواز تو را ببینند تو به پرواز فکر کن نه به آنها.... روزت مبارک دانشجو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترم زندگیتون بی مشروطی لحظه هاتون همیشه پاس،سایه حذف از زندگیتون دور،ومعدل شادیتون ٢٠ باد. "روز دانشجو مبارک"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفایی ندارد ارسطو شدن، خوشا پر کشیدن پرستو شدن، تو که پر نداری پرستو شوی، بنشین درس بخون تا ارسطو شوی روز دانشجو بر ارسطو های آینده ایران مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز خواهد آمد و خاطرات دانشجویی را برگ برگ ورق خواهد زد و شما در اوج لبخندها به گذشته حسادت میکنید. روزتان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش آموز دیروز الاف امروز بیکار فردا .... دانشجو روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه درس رهگذاریم هنوز وین راه دراز می سپاریم هنوز از اول ثبت نام سال ها می گذرد ما واحد پاس نکرده داریم هنوز! روز دانشجو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزت مبارک .... چی؟ تو که دانشجو نیستی؟ من هم روز دانشجو رو نگفتم، روز جهانی کودک رو می گم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو اگر عاشق شود، بی پرده مشروط می شود چیزی شبیه فاجعه با عشق ممکن می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع شدی، شعله شدی، سوختی خاک تو سرت هیچی نیاموختی روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعریف دانشجو: موجودى نحیف، عصبى، بى پول و شبیه به انسان،  که از تخم مرغ، گوجه و نیکوتین تغذیه می کند و دشمنى عجیبى با کتاب دارد روز دانشجو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد به مدرک یا جان ز تن درآید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجوی عزیز! مهندس بعد از این! واحد پاس نکن! کلاس دو در کن! استاد مسخره کن!  خلاصه.... دانشجوی نمونه! روزت مبارک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز دانشجو را به تو تبریک نمی گویم. تو را به این روز تبریک می گویم.  که این روز بی تو، و بی حس "آرمان خواهی" و "ایمانت به حق طلبی"، وجودی بی معناست

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران