0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز دانشجو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترم زندگیت بی مشروطی ... لحظاتت همیشه پاس ومعدلت شادیت 20 ... سایه ی حذف از زندگیت دور... روز دانشجو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکوچه درس رهگذریم هنوز/ وین راه دراز میسپاریم هنوز/  از اول ثبت نام سال ها میگذرد/ ما واحد پاس نکرده داریم هنوز. روز دانشجو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو یعنی تلاش/امید/اینده/صبر/یعنی تو یعنی تمام اونایی ک رفتن تا ما بمونیم و ایران را بسازیم. دانشجوی متعهد روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو از نمره میترسونی ؟ من زندگیمو باختم استاد . . . برو از خدا بترس . . روز دانشجو مبارک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺭﺩﯾﻒ ﺍﻭﻝ ﮐﻼﺱ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻫﻮﺷﻦ ! ﻭﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﺎﯼ ﺭﺩﯾﻒ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ! ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﺩﯾﻒ ﺁﺧﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ . . . :)) روز همه ی دانشجو ها مبارک....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- شما دانشجویین؟ + بعله  - درس هم میخونین؟  +نه دیگه تا اون حد  خب باشه ، روزت مبارک ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﻢ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﻢ : ﺗﻮ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ؟ ﺍﻭﻧﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻪ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﯿﻢ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﻢ ! تازه روزمون هم مبارک !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از طلب ندارم تا کام دل براید یا تن رسد به مدرک یاجان ز تن درآید روزت مبارک دانشجووووووووووووووووو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سمینار دادیم  ترم به ترم درس خوندیم چندتا چندتا واحد برداشتیم تا تموم شه از همه اینا بگذریم خداییش چند نفر بهتون روز دانشجو رو تبریگ گفتن ؟ عمرا اگه از تعداد انگشتای دست بیشتر شه روز دانشجو مبارک :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترم زندگيتون بي مشروطي، دغدغه پيشرفتتون هميشه پاس، حذف موفقيت ازتون دور و معدل كاميابي تون، بيست باد. "روزدانشجومبارك"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو گر عاشق شود, بي پرده مشروط مي شود چيزي شبيه آب هويج با كوفته مخلوط مي شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو یعنی تلاش، امید، آینده، صبر، یعنی تو، یعنی من یعنی تمام اونایی که رفتن تا ما بمونیم . . روز دانشجو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هستند کسانی که نمی خواهند پرواز تو را ببینند ... تو به پرواز فکر کن نه به آنها ... روز دانشجو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجوی عزیز ! مهندس بعد از این ! واحد پاس نکن ! کلاس دو در کن ! استاد مسخره کن ! دانشجوی نمونه ! خلاصه روزت مبارک !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاس نه گذاشتنیه ، نه داشتنی و نه رفتنی کلاس فقط پیچوندنیه . . . . روز دانشجو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو موتور حرکت جامعه است  موتور گازی روزت مبارک.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز دانشجو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترم زندگیت بی مشروطی ... لحظاتت همیشه پاس ومعدلت شادیت 20 ... سایه ی حذف از زندگیت دور... روز دانشجو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکوچه درس رهگذریم هنوز/ وین راه دراز میسپاریم هنوز/  از اول ثبت نام سال ها میگذرد/ ما واحد پاس نکرده داریم هنوز. روز دانشجو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو یعنی تلاش/امید/اینده/صبر/یعنی تو یعنی تمام اونایی ک رفتن تا ما بمونیم و ایران را بسازیم. دانشجوی متعهد روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو از نمره میترسونی ؟ من زندگیمو باختم استاد . . . برو از خدا بترس . . روز دانشجو مبارک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺭﺩﯾﻒ ﺍﻭﻝ ﮐﻼﺱ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻫﻮﺷﻦ ! ﻭﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﺎﯼ ﺭﺩﯾﻒ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ! ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﺩﯾﻒ ﺁﺧﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ . . . :)) روز همه ی دانشجو ها مبارک....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- شما دانشجویین؟ + بعله  - درس هم میخونین؟  +نه دیگه تا اون حد  خب باشه ، روزت مبارک ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﻢ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﻢ : ﺗﻮ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ؟ ﺍﻭﻧﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻪ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﯿﻢ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﻢ ! تازه روزمون هم مبارک !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از طلب ندارم تا کام دل براید یا تن رسد به مدرک یاجان ز تن درآید روزت مبارک دانشجووووووووووووووووو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سمینار دادیم  ترم به ترم درس خوندیم چندتا چندتا واحد برداشتیم تا تموم شه از همه اینا بگذریم خداییش چند نفر بهتون روز دانشجو رو تبریگ گفتن ؟ عمرا اگه از تعداد انگشتای دست بیشتر شه روز دانشجو مبارک :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترم زندگيتون بي مشروطي، دغدغه پيشرفتتون هميشه پاس، حذف موفقيت ازتون دور و معدل كاميابي تون، بيست باد. "روزدانشجومبارك"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو گر عاشق شود, بي پرده مشروط مي شود چيزي شبيه آب هويج با كوفته مخلوط مي شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو یعنی تلاش، امید، آینده، صبر، یعنی تو، یعنی من یعنی تمام اونایی که رفتن تا ما بمونیم . . روز دانشجو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هستند کسانی که نمی خواهند پرواز تو را ببینند ... تو به پرواز فکر کن نه به آنها ... روز دانشجو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجوی عزیز ! مهندس بعد از این ! واحد پاس نکن ! کلاس دو در کن ! استاد مسخره کن ! دانشجوی نمونه ! خلاصه روزت مبارک !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاس نه گذاشتنیه ، نه داشتنی و نه رفتنی کلاس فقط پیچوندنیه . . . . روز دانشجو مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو موتور حرکت جامعه است  موتور گازی روزت مبارک.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران