0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز داروساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سلام و تشکر فراوان از تعهد و اخلاصتان امیدواریم ستاره‌ی زندگی و اختر دانشتان پیوسته ایام بر دل بیماران بتابد و هماره دعای بندگان بدرقه راه شما باشد . روز داروسازی بر شما گرامی باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجم شهریور روز داروسازی و میلاد محمد زکریای رازی ، پزشک ، فیلسوف و شیمی دان ایرانی بر شما داروساز محترم مبارک باد . آرزوی بهترین ها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که درد مندی سلامت خود را باز یابد آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود ملائک تو را می ستایند روز داروسازی مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای بزرگ زود از یاد نمی روند و به انتها نمی رسند ! روز داروسازی مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داروسازی سزاوار تکریم و قدر است که بسی گرانقدر است . . . با افتخار ، ارزش علمی و انسانی اش را پاس می داریم روز داروسازی مبارک . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان نرود دردمندان را چون چشمانمان گرامی بداریم که رازی این دانش را به بهای چشمهایش به من و تو رسانده است . . . روز داروسازی مبارک باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجم شهریور ، روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروسازی بر تمامی داروسازان زحمتکش مبارک باد . . .

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز داروساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سلام و تشکر فراوان از تعهد و اخلاصتان امیدواریم ستاره‌ی زندگی و اختر دانشتان پیوسته ایام بر دل بیماران بتابد و هماره دعای بندگان بدرقه راه شما باشد . روز داروسازی بر شما گرامی باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجم شهریور روز داروسازی و میلاد محمد زکریای رازی ، پزشک ، فیلسوف و شیمی دان ایرانی بر شما داروساز محترم مبارک باد . آرزوی بهترین ها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که درد مندی سلامت خود را باز یابد آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود ملائک تو را می ستایند روز داروسازی مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای بزرگ زود از یاد نمی روند و به انتها نمی رسند ! روز داروسازی مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داروسازی سزاوار تکریم و قدر است که بسی گرانقدر است . . . با افتخار ، ارزش علمی و انسانی اش را پاس می داریم روز داروسازی مبارک . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان نرود دردمندان را چون چشمانمان گرامی بداریم که رازی این دانش را به بهای چشمهایش به من و تو رسانده است . . . روز داروسازی مبارک باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجم شهریور ، روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروسازی بر تمامی داروسازان زحمتکش مبارک باد . . .