0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز خبرنگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یاد بگیریم آزادتر ببینیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپاس. بر شما هم مبارک و به همین امید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بوسیدنی های این روزگار، یکی هم بود دست خبرنگار. روزت مبارک کوزت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوبم، این روز بر شما نیز مبارک. اندیشه ات هماره سبز باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارمون بد نیست… روزمون مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاهی می دهی و امید. روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کام قلم زجان من خون می ریخت/ در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت آن دل که نثار دوست باید می شد/ خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاکرم استاد. روزت مبارک رئیس. ما که … شما هم نمی شیم، چه برسه به خبرنگار. زیاد جدی نگیرید! سلام. روز خبرنگار مبارک. همیشه خوش خبر باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان نباشد جز خبر در آزمون/ هرکه را افزون خبر، جانش فزون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که روز خبرنگارو بهمون تبریک نمی گه. خودمون باید به هم تبریک بگیم. بچه ها روزتون مبارک. قلمتون پرجوهر، صفحاتتون پرخبر، دفتر تلفنتون پرورق.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئنا مبارک است روزی که به نام شماست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان امید. شاید قرار این است که به دیگران یادآوری کنیم: زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام، خوبید؟ روزتون مبارک. با آرزوی خبرهای خوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر بود جانش قوی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران و روز بعثتتان مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز خبرنگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یاد بگیریم آزادتر ببینیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپاس. بر شما هم مبارک و به همین امید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بوسیدنی های این روزگار، یکی هم بود دست خبرنگار. روزت مبارک کوزت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوبم، این روز بر شما نیز مبارک. اندیشه ات هماره سبز باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارمون بد نیست… روزمون مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاهی می دهی و امید. روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کام قلم زجان من خون می ریخت/ در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت آن دل که نثار دوست باید می شد/ خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاکرم استاد. روزت مبارک رئیس. ما که … شما هم نمی شیم، چه برسه به خبرنگار. زیاد جدی نگیرید! سلام. روز خبرنگار مبارک. همیشه خوش خبر باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان نباشد جز خبر در آزمون/ هرکه را افزون خبر، جانش فزون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که روز خبرنگارو بهمون تبریک نمی گه. خودمون باید به هم تبریک بگیم. بچه ها روزتون مبارک. قلمتون پرجوهر، صفحاتتون پرخبر، دفتر تلفنتون پرورق.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئنا مبارک است روزی که به نام شماست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان امید. شاید قرار این است که به دیگران یادآوری کنیم: زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام، خوبید؟ روزتون مبارک. با آرزوی خبرهای خوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر بود جانش قوی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران و روز بعثتتان مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران