0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز حسابدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا که مستجاب میکند دعای برترین انسانها در حق عالمیان ، که : پروردگارا به فضل تو امیدواریم نه به عدالت تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدای حسابگر ، حسابرس و حسابدار زمین و آسمان و هر آنچه در اوست ، هم او که افتتاحیه و اختتامیه تمام حساب ها و کتاب ها است ترازش همیشه موزون است و موجودی هایش همواره در فزون .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داراییهاتون روزافزون ، بدهی هاتون کن فیکون ، سرمایه هاتون شادی ، دلتون سرد ، گردش وجوه نقدتون بکام و …. روز حسابدار مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش هر کس دارایی او نیست بلکه بدهی او نسبت به جامعه است ۱۵ آذر روز جهانی حسابدار مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۱=۰+۱  تو ‘یک’ هستی و من ‘صفر’ ،من باشم یا نباشم تو یک هستی… ولی اگر تو نباشی من هیچم! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزتون مبارک حسابداران عزیز امیدوارم تمام ارقامتون تراز باشه و با هیچ کسری ای مواجه نباشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۱۵ آذر روز حسابدار رو به حسابداران کهنه کار،موفق،بالقوه مثل خودم و جامعه دانشگاهی تبریک عرض میکنم. با آرزوی موفقیت در پناه خدای حسابگر و حسابرس باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عِلم سرمایه هَسْتیست نَه گنج زَر و مال  …………….روح  باید که  از این  راه توانگر  گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبریک به حسابدارانی که در بند بدهکار و بستانکار خود نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزتون مبارک حسابدارای عزیز! ایشالا همیشه ترازنامه ی زندگیتون متعدل باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسابدار: کسی است که قیمت هر چیز را می داند ولی ارزش هیچ چیز را نمی داند.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز حسابدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا که مستجاب میکند دعای برترین انسانها در حق عالمیان ، که : پروردگارا به فضل تو امیدواریم نه به عدالت تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدای حسابگر ، حسابرس و حسابدار زمین و آسمان و هر آنچه در اوست ، هم او که افتتاحیه و اختتامیه تمام حساب ها و کتاب ها است ترازش همیشه موزون است و موجودی هایش همواره در فزون .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داراییهاتون روزافزون ، بدهی هاتون کن فیکون ، سرمایه هاتون شادی ، دلتون سرد ، گردش وجوه نقدتون بکام و …. روز حسابدار مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش هر کس دارایی او نیست بلکه بدهی او نسبت به جامعه است ۱۵ آذر روز جهانی حسابدار مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۱=۰+۱  تو ‘یک’ هستی و من ‘صفر’ ،من باشم یا نباشم تو یک هستی… ولی اگر تو نباشی من هیچم! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزتون مبارک حسابداران عزیز امیدوارم تمام ارقامتون تراز باشه و با هیچ کسری ای مواجه نباشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۱۵ آذر روز حسابدار رو به حسابداران کهنه کار،موفق،بالقوه مثل خودم و جامعه دانشگاهی تبریک عرض میکنم. با آرزوی موفقیت در پناه خدای حسابگر و حسابرس باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عِلم سرمایه هَسْتیست نَه گنج زَر و مال  …………….روح  باید که  از این  راه توانگر  گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبریک به حسابدارانی که در بند بدهکار و بستانکار خود نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزتون مبارک حسابدارای عزیز! ایشالا همیشه ترازنامه ی زندگیتون متعدل باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسابدار: کسی است که قیمت هر چیز را می داند ولی ارزش هیچ چیز را نمی داند.