0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز جوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پیرى قدرِ شب‏هاى جوانى می‏شود ظاهر سپیدیهاى کاغذ میکند روشن سیاهى را امید که جوانی را دریابیم  روز جوان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز روزگار جوانى خبر چه مى‏پرسى  چو برق آمد و چون ابر نوبهاران رفت جوانی را غنیمت شمار  روز جوان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبه کردم جوانى تا کنم خوش زندگانى را  چه سود از زندگانى چون تبه کردم جوانى را روز جوان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسل جوان را به جهان رهبری جلوه ی توحید، علی اکبری هر که هوای رخ احمد کند در تو تماشای پیمبر کند //ولادت باسعادت سرو باغ احمدی، آینه ی محمدی و روز جوان مبارک//

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می توانی جوانی کن و جوان باش اما یادت نرود که درگذشت زمان را چاره ای نیست که درمان کند و این ناچاری به خاطر این است که قدر جوانی ات را بدانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دامان لیلا گلى بر آمد / ش��یه حضرت پیغمبر آمد نور دل زینب اطهرآمد / لشکر کربلا را افسر آمد ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسل جوان را به جهان رهبری / جلوه ی توحید، علی اکبری هر که هوای رخ احمد کند / در تو تماشای پیمبر کند (ولادت باسعادت سرو باغ احمدی، آینه ی محمدی و روز جوان مبارک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر اکرم-ص: خداوند جوانی را که جوانی خویش را در راه اطاعت خدای تعالی بگذراند، دوست دارد. میلاد سرور جوانان عالم، حضرت علی اکبر و روز جوان مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده یعنی چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه !؟ اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بزن توی سرش ، جوان باید روی پای خودش وایسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را روزت مبارک جوون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی که نو بهار جوانی چنان گذشت؟ زود آنچنان گذشت ، که تیر از کمان گذشت نیمی به راه عشق و جوانی تمام شد نیم دگر بغفلت و خواب گران شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوان ، دلی شاداب دارد و جانی بی قرار و بی تاب جوان ، دلی بی کینه دارد و جانی همچون آیینه روزت مبارک جوانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار : جوانی پیش از پیری صحت پیش ازبیماری توانگری پیش از فقر و زندگی پیش ازمرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می توانی جوانی کن و جوان باش اما یادت نرود که درگذشت زمان را چاره ای نیست که درمان کند و این ناچاری به خاطر این است که قدر جوانی ات را بدانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها، مخواه که شکوفه های جوانی ام، پرپر شوند؛ پیش از آنکه از جبرئیل به تو نزدیک شده باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم برایت این است در میان مردمی که می دوند برای زنده بودن آرام قدم برداری برای زندگی کردن روز جوان مبارک

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز جوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پیرى قدرِ شب‏هاى جوانى می‏شود ظاهر سپیدیهاى کاغذ میکند روشن سیاهى را امید که جوانی را دریابیم  روز جوان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز روزگار جوانى خبر چه مى‏پرسى  چو برق آمد و چون ابر نوبهاران رفت جوانی را غنیمت شمار  روز جوان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبه کردم جوانى تا کنم خوش زندگانى را  چه سود از زندگانى چون تبه کردم جوانى را روز جوان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسل جوان را به جهان رهبری جلوه ی توحید، علی اکبری هر که هوای رخ احمد کند در تو تماش��ی پیمبر کند //ولادت باسعادت سرو باغ احمدی، آینه ی محمدی و روز جوان مبارک//

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می توانی جوانی کن و جوان باش اما یادت نرود که درگذشت زمان را چاره ای نیست که درمان کند و این ناچاری به خاطر این است که قدر جوانی ات را بدانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دامان لیلا گلى بر آمد / شبیه حضرت پیغمبر آمد نور دل زینب اطهرآمد / لشکر کربلا را افسر آمد ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسل جوان را به جهان رهبری / جلوه ی توحید، علی اکبری هر که هوای رخ احمد کند / در تو تماشای پیمبر کند (ولادت باسعادت سرو باغ احمدی، آینه ی محمدی و روز جوان مبارک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر اکرم-ص: خداوند جوانی را که جوانی خویش را در راه اطاعت خدای تعالی بگذراند، دوست دارد. میلاد سرور جوانان عالم، حضرت علی اکبر و روز جوان مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده یعنی چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه !؟ اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بزن توی سرش ، جوان باید روی پای خودش وایسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را روزت مبارک جوون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی که نو بهار جوانی چنان گذشت؟ زود آنچنان گذشت ، که تیر از کمان گذشت نیمی به راه عشق و جوانی تمام شد نیم دگر بغفلت و خواب گران شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوان ، دلی شاداب دارد و جانی بی قرار و بی تاب جوان ، دلی بی کینه دارد و جانی همچون آیینه روزت مبارک جوانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار : جوانی پیش از پیری صحت پیش ازبیماری توانگری پیش از فقر و زندگی پیش ازمرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می توانی جوانی کن و جوان باش اما یادت نرود که درگذشت زمان را چاره ای نیست که درمان کند و این ناچاری به خاطر این است که قدر جوانی ات را بدانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها، مخواه که شکوفه های جوانی ام، پرپر شوند؛ پیش از آنکه از جبرئیل به تو نزدیک شده باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم برایت این است در میان مردمی که می دوند برای زنده بودن آرام قدم برداری برای زندگی کردن روز جوان مبارک

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران