0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز جوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان رو به شما جوون ها تبریک میگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهی که ببینی رخ پیغمبر را بنگر رخ زیبای علی اکبر را در منطق و خلق و خوی او می بینی با دیده ی جان محمدی دیگر را *میلاد شبیه ترین آینه ی پیغمبری و روز جوان مبارک*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده یعنی چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه !؟ اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بزن توی سرش ، جوان باید روی پای خودش وایسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را روزت مبارک جوون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی که نو بهار جوانی چنان گذشت؟ زود آنچنان گذشت ، که تیر از کمان گذشت نیمی به راه عشق و جوانی تمام شد نیم دگر بغفلت و خواب گران شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جوانی به اندازه ‏ای که باقی است، استفاده کن که در پیری همه چیز از دست می‏رود حتی توجه به آخرت و خدای تعالی (امام خمینی ره)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوان ، دلی شاداب دارد و جانی بی قرار و بی تاب جوان ، دلی بی کینه دارد و جانی همچون آیینه روزت مبارک جوانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار : جوانی پیش از پیری صحت پیش ازبیماری توانگری پیش از فقر و زندگی پیش ازمرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می توانی جوانی کن و جوان باش اما یادت نرود که درگذشت زمان را چاره ای نیست که درمان کند و این ناچاری به خاطر این است که قدر جوانی ات را بدانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها، مخواه که شکوفه های جوانی ام، پرپر شوند؛ پیش از آنکه از جبرئیل به تو نزدیک شده باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم برایت این است در میان مردمی که می دوند برای زنده بودن آرام قدم برداری برای زندگی کردن روز جوان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانان ، اراده ای سترگ دارند و دل هایی دریایی و بزرگ که می توانند در آرامش سر سبز عشق ، نیکی ها و زیبایی ها را بسرایند و دری به خانه خورشید بگشایند روز جوان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی پلی میان کودکی و پیری است خوشبخت آن کسی است که این پل را به سلامت بگذراند . . . (کونان دوویل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که نامه جوانی طی شد و ان تازه بهار زندگانی دی شد آن مرغ طرب که نام او بود شباب افسوس ندانم که کی امد و کی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جوان آرزویم تو نور چشمان جستجویم تو یک نفس گوش کن نوای مرا گرمی ذوق گفتگویم تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار عمر، جوانى است مغتنم دارش ***که این بهار ز پى، محنت خزان دارد روز جوان مبارک

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز جوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان رو به شما جوون ها تبریک میگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهی که ببینی رخ پیغمبر را بنگر رخ زیبای علی اکبر را در منطق و خلق و خوی او می بینی با دیده ی جان محمدی دیگر را *میلاد شبیه ترین آینه ی پیغمبری و روز جوان مبارک*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده یعنی چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه !؟ اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بزن توی سرش ، جوان باید روی پای خودش وایسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را روزت مبارک جوون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی که نو بهار جوانی چنان گذشت؟ زود آنچنان گذشت ، که تیر از کمان گذشت نیمی به راه عشق و جوانی تمام شد نیم دگر بغفلت و خواب گران شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جوانی به اندازه ‏ای که باقی است، استفاده کن که در پیری همه چیز از دست می‏رود حتی توجه به آخرت و خدای تعالی (امام خمینی ره)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوان ، دلی شاداب دارد و جانی بی قرار و بی تاب جوان ، دلی بی کینه دارد و جانی همچون آیینه روزت مبارک جوانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار : جوانی پیش از پیری صحت پیش ازبیماری توانگری پیش از فقر و زندگی پیش ازمرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می توانی جوانی کن و جوان باش اما یادت نرود که درگذشت زمان را چاره ای نیست که درمان کند و این ناچاری به خاطر این است که قدر جوانی ات را بدانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها، مخواه که شکوفه های جوانی ام، پرپر شوند؛ پیش از آنکه از جبرئیل به تو نزدیک شده باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم برایت این است در میان مردمی که می دوند برای زنده بودن آرام قدم برداری برای زندگی کردن روز جوان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانان ، اراده ای سترگ دارند و دل هایی دریایی و بزرگ که می توانند در آرامش سر سبز عشق ، نیکی ها و زیبایی ها را بسرایند و دری به خانه خورشید بگشایند روز جوان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی پلی میان کودکی و پیری است خوشبخت آن کسی است که این پل را به سلامت بگذراند . . . (کونان دوویل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که نامه جوانی طی شد و ان تازه بهار زندگانی دی شد آن مرغ طرب که نام او بود شباب افسوس ندانم که کی امد و کی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جوان آرزویم تو نور چشمان جستجویم تو یک نفس گوش کن نوای مرا گرمی ذوق گفتگویم تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار عمر، جوانى است مغتنم دارش ***که این بهار ز پى، محنت خزان دارد روز جوان مبارک

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران