0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز جمعه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام عمر تو نظاره کردی و ما ندیده ایم دمی آن جمال زیبا را فرج ظهورش صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که تو را شناخت جان را چه کند/فرزند و عیال و خانمان را چه کند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی/دیوانه تو هر دو جهانش کند یا صاحب الزمان ادرکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر گل می کند با جنگلی در کوله بار/نارون تنهای کوهستان نمی ماند عزیز یک نفر فردا زمین را نور باران می کند/مهدی ما تا ابد پنهان نمی ماند عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مه من نقاب بگشا ز جمال کبریایی/که بتان فرو گذارند اساس خود نمایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گریه میریزم به پای جاده ات تا/آیینه کاری کرده باشم مقدمت را اول ضمیر غائب مفرد کجایی؟/ای پاسخ آدینه های پر معما اللهم عجل لولیک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شب به شوق وصل رخ تو در انتظارم/نظری نما دل از تو خبری ندارد امشب یا صاحب الزمان ادرکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لبم جان و به دل حسرت پیغام هنوز/کام او حاصل و من در طلب کام هنوز یا مهدی ادرکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به کی وصف تو را گفتن و روی تو ندیدن/پرده بردار ز سیما، بابی انت و امی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته بال عروجم ز تیرهای معاصی/خدا کند که نیفتم ز دیدگان سیاهت تمام شهر و محل را سپرده ام که بگویند/به هر کجا که تو هستی خدا به پشت و پناهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو جهانی و جهانی ز تو خرسند و خموش/به حقیقت که جهان با تو جهان خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست/پرده بردار ز رخسار که جان بر لب ماست بت روی تو پرستیم ملامت شنویم/بت پرستی اگر اینست که این مذهب ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خود ای گوهر یکدانه کجایی آخر/کز غمت دیده مردم همه دریا باشد از بن هر مژه ام آب روان است بیا/اگرت میل لب جوی و تماشا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا بکوش مگر دامنش به دست آری/که وصل بی طلب و انتظار ممکن نیست فرج ظهورش صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کیستم تا هر زمان، پیش نظر بینم تو را؟/گاهی گذر کن سوی من، تا در گذر بینم تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم که تو یک روز جمعه بر می گردی/کدام جمعه؟ نمیشد اشاره می کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم که روی خوبت از ما چرا نهان است؟/گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است گفتم که از که پرسم جانا نشان رویت؟/گفتا نشان چه پرسی آن کوی بی نشان است

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز جمعه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام عمر تو نظاره کردی و ما ندیده ایم دمی آن جمال زیبا را فرج ظهورش صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که تو را شناخت جان را چه کند/فرزند و عیال و خانمان را چه کند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی/دیوانه تو هر دو جهانش کند یا صاحب الزمان ادرکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر گل می کند با جنگلی در کوله بار/نارون تنهای کوهستان نمی ماند عزیز یک نفر فردا زمین را نور باران می کند/مهدی ما تا ابد پنهان نمی ماند عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مه من نقاب بگشا ز جمال کبریایی/که بتان فرو گذارند اساس خود نمایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گریه میریزم به پای جاده ات تا/آیینه کاری کرده باشم مقدمت را اول ضمیر غائب مفرد کجا��ی؟/ای پاسخ آدینه های پر معما اللهم عجل لولیک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شب به شوق وصل رخ تو در انتظارم/نظری نما دل از تو خبری ندارد امشب یا صاحب الزمان ادرکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لبم جان و به دل حسرت پیغام هنوز/کام او حاصل و من در طلب کام هنوز یا مهدی ادرکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به کی وصف تو را گفتن و روی تو ندیدن/پرده بردار ز سیما، بابی انت و امی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته بال عروجم ز تیرهای معاصی/خدا کند که نیفتم ز دیدگان سیاهت تمام شهر و محل را سپرده ام که بگویند/به هر کجا که تو هستی خدا به پشت و پناهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو جهانی و جهانی ز تو خرسند و خموش/به حقیقت که جهان با تو جهان خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست/پرده بردار ز رخسار که جان بر لب ماست بت روی تو پرستیم ملامت شنویم/بت پرستی اگر اینست که این مذهب ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خود ای گوهر یکدانه کجایی آخر/کز غمت دیده مردم همه دریا باشد از بن هر مژه ام آب روان است بیا/اگرت میل لب جوی و تماشا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا بکوش مگر دامنش به دست آری/که وصل بی طلب و انتظار ممکن نیست فرج ظهورش صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کیستم تا هر زمان، پیش نظر بینم تو را؟/گاهی گذر کن سوی من، تا در گذر بینم تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم که تو یک روز جمعه بر می گردی/کدام جمعه؟ نمیشد اشاره می کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم که روی خوبت از ما چرا نهان است؟/گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است گفتم که از که پرسم جانا نشان رویت؟/گفتا نشان چه پرسی آن کوی بی نشان است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران