0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز جمعه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا جان! حيف نيست ماه شب چهارده پشت ابرهای تيره وپاره پاره پنهان بماند،حيف نيست ديده را شوق وصا ل باشد ولی فروغ ديده نباشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهدي جان!  سئوالی ساده دارم از حضورت ... من آيا زنده ام وقت ظهورت ...  اگر که آمدی من رفته بودم ... اسير سال و ماه و هفته بودم ...  دعايم کن دوباره جان بگيرم ... بيايم در رکاب تو بميرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد  بر پشت ستم کسی تیر خواهد زد  سوگند به هر چهارده آیه نور  سوگند به زخم های سرشار غرور  آخر شب سرد ما سحر می گردد  مهدی به میان شیعه برمی گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل پریشونم پریشونم که اربابم نیومد / بعد عمری عاشقی حتی یه شب خوابم نیومد  آسمون عصرای جمعه مثل من بهونه گیره / بارون گریه باهام حرف میزنه که خیلی دیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازارم ز خود هرگز دلی راکه میترسم در آن جای تو باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزاو به هیچ واقعه ای دل نبسته ایم  موعود جمعه *جمعه موعود می رسد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه انتظارعجیبی! توبین منتظران هم عزیز من چه غریبی!  عجیب تر که چه آسان نبودنت شده عادت*  چه کودکانه سپردیم دل به بازی قسمت  چه بی خیال نشستیم چه کوششی چه وفایی؟  فقط نشسته وگفتیم خداکند که بیایی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم گربیایی مقدمت را گل فشانم  گل چی قابل مهربانم چشمهایم فرش راهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا امام زمان انتظار هم از نیامدنت بی تاب شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند  ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایى اى همیشه پیدا از پس ابرهاى غیبت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر راهت در انتظارم ... برده هجرت صبر و قرارم ...  جز ظهورت ای گل زهرا ... به خدا حاجتی ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اميد روزی که متن تمام اس ام اس ها يک جمله باشد و آن : مهدي آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار ديدنت همه دلها بيقرارند ... ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر چهره پر ز نور مهدي صلوات ... بر جان و دل صبور مهدي صلوات ...  تا امر فرج شود مهيا بفرست ... بهر فرج و ظهور مهدي صلوات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سایه سار ظهر گرم بی ترحم! / جز سایه دستان تو، جایی نداریم  تو آبروی خاکی و حیثیت آب / دریا تویی؛ ما جز تو دریایی نداریم .

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز جمعه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا جان! حيف نيست ماه شب چهارده پشت ابرهای تيره وپاره پاره پنهان بماند،حيف نيست ديده را شوق وصا ل باشد ولی فروغ ديده نباشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهدي جان!  سئوالی ساده دارم از حضورت ... من آيا زنده ام وقت ظهورت ...  اگر که آمدی من رفته بودم ... اسير سال و ماه و هفته بودم ...  دعايم کن دوباره جان بگيرم ... بيايم در رکاب تو بميرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد  بر پشت ستم کسی تیر خواهد زد  سوگند به هر چهارده آیه نور  سوگند به زخم های سرشار غرور  آخر شب سرد ما سحر می گردد  مهدی به میان شیعه برمی گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل پریشونم پریشونم که اربابم نیومد / بعد عمری عاشقی حتی یه شب خوابم نیومد  آسمون عصرای جمعه مثل من بهونه گیره / بارون گریه باهام حرف میزنه که خیلی دیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازارم ز خود هرگز دلی راکه میترسم در آن جای تو باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزاو به هیچ واقعه ای دل نبسته ایم  موعود جمعه *جمعه موعود می رسد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه انتظارعجیبی! توبین منتظران هم عزیز من چه غریبی!  عجیب تر که چه آسان نبودنت شده عادت*  چه کودکانه سپردیم دل به بازی قسمت  چه بی خیال نشستیم چه کوششی چه وفایی؟  فقط نشسته وگفتیم خداکند که بیایی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم گربیایی مقدمت را گل فشانم  گل چی قابل مهربانم چشمهایم فرش راهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا امام زمان انتظار هم از نیامدنت بی تاب شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند  ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایى اى همیشه پیدا از پس ابرهاى غیبت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر راهت در انتظارم ... برده هجرت صبر و قرارم ...  جز ظهورت ای گل زهرا ... به خدا حاجتی ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اميد روزی که متن تمام اس ام اس ها يک جمله باشد و آن : مهدي آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار ديدنت همه دلها بيقرارند ... ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر چهره پر ز نور مهدي صلوات ... بر جان و دل صبور مهدي صلوات ...  تا امر فرج شود مهيا بفرست ... بهر فرج و ظهور مهدي صلوات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سایه سار ظهر گرم بی ترحم! / جز سایه دستان تو، جایی نداریم  تو آبروی خاکی و حیثیت آب / دریا تویی؛ ما جز تو دریایی نداریم .