0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز جانباز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند دلیر حیدر آمد عباس امیر لشکر آمد می خواست نشان دهد ادب را یک روز پی از برادر آمد میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد اباالفضل(ع)، ماهتاب شب های غریبی حسین(ع) و اسوه باشکوه جانبازی مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب میلاد علمدار حسین است میلاد علمدار وفادار حسین است گر بود علی محرم اسرار محمد عباس علی محرم اسرار حسین است میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گل خوشبو که گل یاس نیست هر چه تلألو کند الماس نیست ماه زیاد است و برادر بسی هیچ یکی حضرت عبـاس نیست میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گل خوشبو که گل یاس نیست هر چه تلالو کند الماس نیست ماه زیاد است و برادر بسی هیچ یکی حضرت عباس نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب از بیت علی بوی گل یاس آمد بوی عشق و ادب و غیرت و احساس آمد اشجع النّاس ز صلب شرف الناس آمد جان بگیرید به ایثار که عباس آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عباس همان عزیز زهراست عطشان لب او همیشه دریاست او ماه ستارگان صحراست فرمانده و پاسدار و سقاست دور از شهدا اگرچه تنهاست تا حشر چراغ انجمن هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخیز که پور مرتضى مى آید سرلشکر شاه کربلا مى آید عباس که انتظار او داشت حسین امروز به صد شور و نوا مى آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نخل ادب ، ثمر مبارک وی بحر شرف ، گهر مبارک ای شمس ولا ، قمر مبارک ای طور علی ، شجر مبارک ای عشق و وفا ، پدر مبارک ای شیر خدا ، پسر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به عشق نگارم به سینه بی تاب است کسی که عکس جمالش به قلب من قاب است کسی که تشنه لبهای تشنه اش آب است منم غلام غلامان او که ارباب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالار سپا�� عشق را محرم اوست جانبازترین شهید در عالم اوست عباس فقط ماه بنی هاشم نیست آری به خدا ، ماه بنی آدم اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد مسعود اباالفضل جوان است هنگام شادی و سرور شیعیانست از دامن ام البنین ماهی عیان است کز روی وی شرمنده ماه آسمانست میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارک باد نورانیت خانه هایی که در سایه شمع وجود جانبازان ذرّه ذرّه به آسمان نزدیک تر می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جانباز! فراتِ جان تو، سقّای خیمه های تشنگان وطن بود تا امروز، در سایه امن ایمان، عبّاس(ع) را در آیینه چهره تو ببینیم ولادت حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانباز، با لبخند زخم خویش خاطرات خفته عباس(ع) را در کربلا بیدار می کند ولادت حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دست می توان پرید ، بی چشم خوب تر میتوان دید جانبازان آیت روشن این مدعایند دکتر سنگری

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز جانباز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند دلیر حیدر آمد عباس امیر لشکر آمد می خواست نشان دهد ادب را یک روز پی از برادر آمد میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد اباالفضل(ع)، ماهتاب شب های غریبی حسین(ع) و اسوه باشکوه جانبازی مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب میلاد علمدار حسین است میلاد علمدار وفادار حسین است گر بود علی محرم اسرار محمد عباس علی محرم اسرار حسین است میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گل خوشبو که گل یاس نیست هر چه تلألو کند الماس نیست ماه زیاد است و برادر بسی هیچ یکی حضرت عبـاس نیست میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گل خوشبو که گل یاس نیست هر چه تلالو کند الماس نیست ماه زیاد است و برادر بسی هیچ یکی حضرت عباس نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب از بیت علی بوی گل یاس آمد بوی عشق و ادب و غیرت و احساس آمد اشجع النّاس ز صلب شرف الناس آمد جان بگیرید به ایثار که عباس آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عباس همان عزیز زهراست عطشان لب او همیشه دریاست او ماه ستارگان صحراست فرمانده و پاسدار و سقاست دور از شهدا اگرچه تنهاست تا حشر چراغ انجمن هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخیز که پور مرتضى مى آید سرلشکر شاه کربلا مى آید عباس که انتظار او داشت حسین امروز به صد شور و نوا مى آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نخل ادب ، ثمر مبارک وی بحر شرف ، گهر مبارک ای شمس ولا ، قمر مبارک ای طور علی ، شجر مبارک ای عشق و وفا ، پدر مبارک ای شیر خدا ، پسر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به عشق نگارم به سینه بی تاب است کسی که عکس جمالش به قلب من قاب است کسی که تشنه لبهای تشنه اش آب است منم غلام غلامان او که ارباب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالار سپاه عشق را محرم اوست جانبازترین شهید در عالم اوست عباس فقط ماه بنی هاشم نیست آری به خدا ، ماه بنی آدم اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد مسعود اباالفضل جوان است هنگام شادی و سرور شیعیانست از دامن ام البنین ماهی عیان است کز روی وی شرمنده ماه آسمانست میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارک باد نورانیت خانه هایی که در سایه شمع وجود جانبازان ذرّه ذرّه به آسمان نزدیک تر می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جانباز! فراتِ جان تو، سقّای خیمه های تشنگان وطن بود تا امروز، در سایه امن ایمان، عبّاس(ع) را در آیینه چهره تو ببینیم ولادت حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانباز، با لبخند زخم خویش خاطرات خفته عباس(ع) را در کربلا بیدار می کند ولادت حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دست می توان پرید ، بی چشم خوب تر میتوان دید جانبازان آیت روشن این مدعایند دکتر سنگری