0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز بصیرت و مقاومت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از این همه نیرنگ به تنگ آمده است با علی لشگر شبرنگ به جنگ آمده است ظاهرا غصه میراث پیمبر دا��ند تا علی را مگر از مسند دین بردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر کرب و بلا نبوده ایم حال هستیم گر شام بلا نبوده ایم، حال هستیم ای مردم عالم همگی گوش کنیـد تا آخر خون مطیع رهبر هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نهضت سبز اموی مرگش باد این دشمن فرزند علی مرگش باد در روز عزای فاطمه رقصیدند تا روز حکومت ولی مرگش باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ ها خوب بدانند، در این ایل غریب گر پدر مرد، تفنگ پدری هست هنوز گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند شیر مردی چو علی خامنه ای هست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده و طعنه به اشعار و شعارم بزنید تیر غم بر دل دیوانه و زارم بزنید در حمایت ز امامم علی خامنه ای می شوم میثم تمار به دارم بزنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارمنی در غم زینب می سوخت فتنه گر روز عزا کف می زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعله بر مسجد و مصحف می زد در عزای شه دین دف می زد

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز بصیرت و مقاومت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از این همه نیرنگ به تنگ آمده است با علی لشگر شبرنگ به جنگ آمده است ظاهرا غصه میراث پیمبر دارند تا علی را مگر از مسند دین بردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر کرب و بلا نبوده ایم حال هستیم گر شام بلا نبوده ایم، حال هستیم ای مردم عالم همگی گوش کنیـد تا آخر خون مطیع رهبر هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نهضت سبز اموی مرگش باد این دشمن فرزند علی مرگش باد در روز عزای فاطمه رقصیدند تا روز حکومت ولی مرگش باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ ها خوب بدانند، در این ایل غریب گر پدر مرد، تفنگ پدری هست هنوز گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند شیر مردی چو علی خامنه ای هست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده و طعنه به اشعار و شعارم بزنید تیر غم بر دل دیوانه و زارم بزنید در حمایت ز امامم علی خامنه ای می شوم میثم تمار به دارم بزنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارمنی در غم زینب می سوخت فتنه گر روز عزا کف می زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعله بر مسجد و مصحف می زد در عزای شه دین دف می زد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران